World Economic Forum
Fremtidens sociale sikkerhedsnet: World Economic Forum 2017 Global Risk Report

Marsh & McLennan Companies har sammen med World Economic Forum og andre partnere udarbejdet 2017 Global Risk Report. Analysen giver læseren indsigt i de risici der følger et år med politisk uro. Mercer ser i kapitel 2.3 nærmere på fremtidens arbejde og medarbejderens ansvar for selv at dække det potentielle hul, der efterlades, hvis det sociale sikkerhedsnet ikke længere dækker.

Den fjerde industrielle revolution truer med at slutte ringen på udviklingen af det sociale sikkerhedsnet, som vi kender det. Alvorligt underfinansierede sociale systemer har nået bristepunktet, arbejdsgivere viger tilbage fra fra traditionelle beskæftigelsesmodeller og bidrag til social beskyttelse, og individet påtager sig atter en større del af risiciene. Mens den gennemsnitlige levealder bliver ved med at stige og truslen om automatisering af jobs bliver meget reel, kræver deling af denne risiko omhyggelig omlægning med henblik på at minimere potentielle menneskelige lidelser. 

 

Arbejdets fremtid og udfordringer, der påvirker det sociale sikkerhedsnet


Den fjerde industrielle revolution vil ændre menneskers måder at leve og arbejde på - specifikt på tre områder. For det første er det muligt at frigøre opgaver fra bestemte lokationer, således at det er muligt for medarbejdere at varetage opgaver i andre steder i verden end der, hvor de reelt set befinder sig. Samtidig øges den globale konkurrence blandt arbejdstagere, da det bliver mindre klart hvilke love og regler, der gælder på tværs af grænser, hvilket potentielt svækker jobbeskyttelsen og tømmer offentlige midler til social beskyttelse.

For det andet erstattes menneskelig arbejdskraft af automatisering, robotteknologi og kunstig intelligens. Der er delte meninger om, hvorvidt det er muligt: Frey og Osbornes (2013) undersøgelse viste, at der er stor risiko for at 47 % af beskæftigelsen i USA vil blive automatiseret i de næste to årtier, mens en undersøgelse af 21 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) lande i 2016 (OECD), der anvender en anden metode, konkluderede, at kun 9 % af arbejdspladserne kan automatiseres. Som regel er det sandsynligt, at medarbejdere med lavere kvalifikationer vil miste jobs til fordel for automatisering, hvilket øger deres sårbarhed og forværrer den samfundsmæssige ulighed

Til sidst ændres kontrakterne mellem arbejdsgiver og arbejdstager, samtidigt med at overgangen til deleøkonomi og samarbejde øger udbredelsen af job, som falder udenfor standard ansættelseskontraktmodeller. Forandringen har nogle positive konsekvenser for arbejdstagere, da den potentielt giver mere kontrol over, hvornår og om de arbejder og muligheder for at supplere indkomst – fx ved fremleje af et værelse via Airbnb eller som deltidschauffør for fx Uber.  
Men forandringen har også negative konsekvenser: arbejdstagerne kan forvente større udsving i deres indtægter, og de går glip af jobbeskyttelse, som standardkontrakter normalt vil kunne drage fordel af.  

Læs hele kapitlet på side 35-39 i 2017 Global Risk Report

Bliv kontaktet af en konsulent fra Mercer
Vi ser frem til at tale med dig
*Felt påkrævet