Finansiel tryghed
Vi bliver 100 år - hvordan får vi råd til det? Forskning fra the World Economic Forum

Hvor godt er vi forberedt på at forsørge os selv og fremtidige generationer, når alderdommen indtræffer? En rapport fra The World Economic Forum (WEF), i samarbejde med Mercer, "We’ll live To 100 – How Can We Afford it?" giver et bekymrende indblik i udsigterne for fremtiden.

I følge undersøgelsen, er kløften mellem den samlede årlige globale pensionsopsparing og det forventede årlige globale behov på 70 billioner USD. Det svarer til 1 ½ gang det samlede BNP for de otte lande, som er med i undersøgelsen – Australien, Canada, Kina, Indien, Japan, Holland, Storbritannien og USA.  Samlet udgør disse landene 44 % af verdens befolkning [1] og 57 % af verdens økonomiske aktivitet. [2]

Et endnu mere bekymrende fund i rapporten, er at disse landene har kurs mod et samlet behovsunderskud på 400 billioner USD inden 2050 – det vil sige at kløften vil vokse med 28 milliarder USD hver dag fra nu og frem til 2050.

For at møde udfordringene, arbejder Mercer sammen med eksperter fra erhvervslivet for at hjælpe med at omdefinere pension. Klik her for at deltage i diskussionen.

[1] http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
[2] http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du kan altid afmelde dig ved at klikke på "Unsubscribe" i nyhedsbrevet.
*Required Fields