Den 16. udgave af The Global Risks Report, udarbejdet af World Economic Forum med input og støtte fra Marsh McLennan, belyser de kræfter og risici - inkl. COVID-19 - som kan forandre vores verden i 2021 og frem.

 

Rapporten bygger på input fra 700 eksperter og beslutningstagere fra hele verden, som er blevet spurgt til deres syn på, hvilke udfordringer vi vil møde de kommende 10 år, hvordan de spiller sammen med globale risici, og hvilke muligheder vi har for at handle for kollektivt at imødese fremtidige trusler.

 

Global Risks 2021: En splittet fremtid

“The 2021 report reflects the depth and disparity of the pandemic’s impact, explores how critical global challenges have been exacerbated and reshaped, and highlights the need to address these risks in a more collaborative way.”

Carolina Klint, Managing Director, Risk Management Leader Continental Europe, Marsh

|

 • Den digitale kløft

  De sociale og samfundsmæssige uligheder forstærkes af forudindtagne algoritmer, manglende adgang til information, manglende digitale færdigheder og utilstrækkelig regulering. Hvis de udfordringer ikke adresseres, vil de lægge yderligere pres på sammenhængskraften i samfundet. Virksomheder og regeringer har brug for at søge nye veje for at øge den digitale sammenhæng og stadig drive den teknologiske udvikling.

  Læs mere: "Error 404: Barriers to Digital Inclusivity"

   

   

 • COVID-19 generationen

  Den unge generation, der allerede lider af uligheder mellem generationerne, er blevet hårdt påvirket af COVID-19. Pandemiens effekt på uddannelse, migration og mental sundhed vil føje spot til skade for generationens udsigter. Det er afgørende at ungdommen bliver hørt og inddraget i genopretningsprocessen for at undgå en fremtid med dybere splittelse i samfundet.

   

  Læs mere i "Pandemials: Youth in an Age of Lost Opportunities"

 • Naviger i en splittet verden

  Udviklingen i forholdet mellem verdens supermagter - om rivalisering og konflikter til- eller aftager - har afgørende effekt på de øvrige G20-landes indflydelse i det internationale samarbejde. En eventuel eskalering og yderligere splittelse vil have en negativ indvirkning på stabiliteten i det internationale samfund og være skadeligt for samarbejdet om at løse de tværnationale udfordringer verden står over for.

   

  Læs mere: "Middle Power Morass: Navigating Global Divides"

   

 • Et trefoldigt pres på industri og erhvervsliv

  Den globale samhandel og det industrielle samarbejde står over for komplekse udfordringer lige fra en øget nationalisme og nationalstaternes voksende indflydelse, over markedskoncentrationen i teknologisektoren til et værdibaseret pres fra forbrugere, medarbejdere og samfund. Virksomheder og organisationer står overfor centrale overvejelser mht. strategier og investeringer i arbejdet med at takle pandemien og genrejse verden efter COVID-19.

   

  Læs mere: "Imperfect Markets: A Disorderly Industrial Shakeout"

2020: Et tilbageblik på vores evne til at stå imod

 

COVID-19-krisen har afsløret grundlæggende udfordringer og mangler i det globale beredskab overfor pandemier. Men vi har også set bemærkelsesværdige eksempler på beslutsomhed, innovation og samarbejde særligt mellem den offentlige og private sektor. Men der er stadig meget at lære og mange forbedringspunkter i forhold til verdens kollektive styring af globale risici.

 

Læs mere: "Hindsight: Reflection on Response to COVID-19”

 


Risk outlook: 2021 kræver handling 

 

Nødvendigheden af handling i forhold til klimaforandringer er en dominerende faktor i risikolandskabet for 2021, hvor verden gør sig klar til et forsinket COP26-møde. Miljørisici rangerer højt, og sandsynligheden for infektionssygdomme og deres effekt på samfundsøkonomien og beskæftigelsen er et også fremtrædende emne for 2021. Undersøgelsen fremhæver desuden respondenternes syn på, hvilke muligheder vi har for at handle og afbøde potentielt alvorlige konsekvenser.

Hvordan kan erhvervslivet rejse sig efter COVID-19 og etablere vækst med øget modstandsdygtighed?


Speak with a Consultant

Mercer helps clients adapt and thrive through change every day. We’re here to help. Contact us below for more information.

*Felt påkrævet