Fill 1 Created with Sketch.
Over halvdelen (53 %) af virksomheder arbejder med at identificere, hvilke evner og knowhow de har behov for af udvikle til tiden efter COVID-19, men kun en ud af syv (14 %) har implementeret en struktur, der baserer sig på evner fx evne-baseret belønning.
Fill 1 Created with Sketch.


Tænk hvis du havde fuld tillid til, at din organisation besidder de evner, der kræves i fremtiden. Førende virksomheder verden over er i fuld gang med at gøre deres organisationer klar til fremtiden ved at forholde sig strategisk til, hvordan de kan øge deres fleksibilitet og være mere modstandsdygtige ved at indkoporere en evnebaseret tilgang i deres rekrutterings-, belønnings- og udviklingsstrategier. 

 

Pandemien har øget bevistheden om, at det er kritisk for virksomheder, at deres medarbejdere besidder de rette evner, så både virksomhed og medarbejdere kan forholde sig til og stå imod skiftetende omstændigheder. Virksomheder, der tog bestik af deres medarbejderskare og de fremtidige behov under pandemien, har været bedre rustet til at tiltrække nye talenter og evnesæt samt reallokere eller omskole medarbejdere efter behov, for at holde forretningen kørende i en udfordrende periode. 

 

I takt med at virksomheder planlægger vejen ud af pandemiens skygge, indarbejder mange øget fleksibilitet i deres strukturer for at være rustet til fremtidigen. En ud af tre globale virksmheder har øget deres indsats inden for omskoling og udvikling for at takle COVID-19. De værdsætter deres medarbejdere, og det potentiale vi hver især besidder til at lære nyt og bringe vores kompetancer i spil i nye sammenhænge, når behovene skifter.

 

Hvordan implementerer I en evne-baseret talent model?


Transformationen kræver, at virksomheder går fra at se på jobs til at se på evner-sæt, og at de opdaterer deres udviklingsmodeller, så det er det krævede evnesæt, der definerer arbejdet, allokeringen og værdisætningen af medarbejderene, etableringen af karriereveje mm. For at lykkedes med transformatinen er det vigtigt, at virksomheder er transparente om og italesætter, at det er evner (ikke jobs eller funktioner), der er grundlaget for deres kultur, og at denne understøtter værdien af læring.

I dette whitepaper kaster vores eksperter lys på, hvordan virksomheder kan arbejde med at bygge strukturen og accellerere rejsen mod en evne-baseret kultur.

Vil du gerne vide mere om, hvordan du kan komme på forkant ved at transformere din virksomhed mod en evnebaseret struktur og blive mere fleksibel og modtsandsdygtig? Kontakt os ved at udfylde formularen nedenfor. 

from pandemic to permanence

 

Virksomheder, der kan arbejde struktureret med skalerbar og hurtig omskoling, vil få en klar konkurrencefordel i fremtiden.

Download the POV and/or contact a Mercer consultant