Fill 1 Created with Sketch.
CEOs are recognizing the impact that well-being can have on business continuity, safety, employee performance, the client experience, reputation and ultimately the bottom line. This is reflected in our research, which shows the importance of urgently tackling people-related risks.
Fill 1 Created with Sketch.

Hervé Balzano

President, Mercer Health and MMB International Leader

 

De 25 risikofaktorer
 

 

Risikofaktorer så som sundhed og sikkerhed, governance og digitalisering er blevet vigtigere og får øget opmærksomhed fra ledelser og bestyrelser. Corona pandemien har været en af drivkrafterne bag denne udvikling, da truslen mod medarbejdernes sundhed viste, hvor afgørende en parameter det er for virksomheders modstandsdygtighed og succes.


Styrk din virksomheds modstandsdygtighed ved at forebygge mod medarbejderrelaterede risici


Ved at analysere feedback fra 637 HR-chefer og 744 risk managers verden over har vi afdækket hvilke risici, der udgør den største trussel og vil have størst effekt, samt hvilke udfordringer virksomheder står overfor i forhold til at forebygge dem.


Om analysen

Analysen "Managing the People Side of Risk" blev foretaget i marts og april 2021 med 1.381 besvarelser på tværs af Asien, Europa, Latinamerika og Karibien, Mellemøsten og Afrika, Nordamerika, Stillehavsregionen og UK.
 

Respondenterne er delt med 46% fra HR og 54% fra riskmanagement med deltagelse fra en bred gruppe af sektorer. Respondenterne kommer også fra virksomheder med forskellig størrelse.
 

Respondenterne blev bedt om på en skala fra 1-5 at vurdere risikoen for at deres virksomhed inden for de kommende  tre år bliver ramt af medarbejderrelaterede risici. De har også bedømt hver risikofaktor i forhold til  i hvor stor en effekt de vil have på virksomhedens forretning - igen på en skala fra 1-5, hvor 1 er ingen effekt og 5 er katastrofal effekt.
 

Risiko-scoren er udregnet på baggrund af sandsynligheden for at risikoen indtræffer og den vurderede effekt.
 

Respondenterne blev også bedt om at bedømme, i hvor høj grad deres virksomhed allerede arbejder med at forebygge de givne risikofaktorer - igen på en skala fra 1 til 5.

Download den globale rapport