Regeringens tilbagetrækningsreform - guleroden der skal få os til at blive længere på arbejdsmarkedet?

Older couple with walking poles resting on driftwood on black sand beach during hike.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale, der har til formål, at gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet. I aftalen indgår, at det vil blive muligt at få udsat pension udbetalt hurtigere, hvis man vælger at blive på arbejdsmarkedet udover den alder, hvor folkepensionen normalt starter udbetaling. Dem der vælger den løsning, vil kunne få den udskudte pension udbetalt som et engangsbeløb eller over en længere periode. Derudover vil dem der har sparet op til efterløn kunne få efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis de frasiger sig muligheden for efterløn.

Ifht aldersopsparing vil det fremover være muligt at indbetale op til 45.000 kr. efter skat, hvis man har fem år eller mindre til folkepensionsalderen. Grænsen stiger med 1.000 kr. årligt frem til 2023, hvorefter der kan indbetales 50.000 kr. efter skat pr. år. Aldersopsparing er en god opsparingsmulighed for langt de fleste, derfor er det ærgerligt at indbetalingerne nu begrænses væsentligt til maks. 5.000 kr. årligt, hvis man har mere end fem år til pensionering. Nedenfor har vi samlet et overblik over de primære ændringer aftalen indeholder.

Det er Mercers holdning, at tiltag der kan gøre det mere attraktivt at blive på arbejdsmarkedet er en styrke for samfundet, men ændringerne er samtidig med til at gøre et i forvejen kompliceret pensionssystem endnu mindre gennemskueligt for brugerne. Begrænsningerne ifht udbetaling af pension, hvor tidspunkt for udbetaling af pensionsordninger (pensionsudbetalingsalderen) indskrænkes fra fem år før folkepensionsalderen til tre år før folkepensionsalderen, vil kunne få nogle opsparere til i større grad at spare op uden for pensionssystemet for at opnå mere fleksibilitet ifht udbetaling af opsparing.

Væsentligste elementer på pensionsområdet

Aldersopsparing

 • Personer med mere end fem år til folkepensionsalderen kan indbetale op til 5.000 kr. efter skat pr. år
 • Personer med fem år eller mindre til folkepensionsalderen kan indbetale op til 45.000 kr. efter skat i 2018. Grænsen stiger med 1.000 kr. årligt frem til 2023, hvorefter der kan indbetales 50.000 kr. efter skat pr. år.
 • Efter folkepensionsalderen kan der indbetales det samme beløb til aldersopsparing som i de sidste fem år før folkepensionsalderen
 • Personer, der har påbegyndt udbetaling fra fradragsberettigede pensionsordninger, kan ikke indbetale på aldersopsparing
 • Opsparing i aldersopsparingsordningen kan udbetales som en sum-ydelse, som en ratepension eller som en livrente, eller som kombinationer af disse
 • Beløbsgrænserne er i 2017-niveau og opreguleres hvert år iht. PSL § 20
 • Ændringerne skal træde i kraft 1. januar 2018

Pensionsudbetalingsalderen

 • Det tidligste tidspunkt for ordinær udbetaling af pensionsordninger (pensionsudbetalingsalderen) ændres fra fem år før folkepensionsalderen til tre år før folkepensionsalderen
 • Forhøjelsen af pensionsudbetalingsalderen vil gælde alle nye kontrakter uanset type. Dvs. både aldersopsparing, ratepension og livrente er omfattet

Udbetalingsperiode for ratepension

 • Den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner øges fra 25 til 30 år

Øvrige elementer

 • Pulje til håndtering af samspilsproblemet, som udmøntes i Jobreform fase II
 • Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag
 • Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension (ved udskydelse af folkepension)
 • Opstramning af opholdskrav for fuld ret til folkepension
 • Opstramning af opholdskrav for fuld ret til ældrecheck
 • Opstramning af opholdskrav for fuld ret til førtidspension
 • Harmonisering af regler for flygtninges optjening af førtidspension
 • Målrettet indsats for fastholdelse af ældre medarbejdere
 • Nedsættelse af integrationsydelsen med 3 pct.
 • Styrkelse af incitamentet til repatriering
 • Afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Mercer, artiklen eller reformen, eller ønsker at dele hvordan det potentielt vil have indflydelse på dine overvejelser ifht pensionering, er du velkommen til at udfylde formularen nedenfor. Udfyld kommentarfeltet med det emne du ønsker at blive kontaktet omkring, så vender vi tilbage hurtigst muligt.Bliv kontaktet af en konsulent fra Mercer
Vi ser frem til at tale med dig
*Felt påkrævet