| Nov 04 2022

Perspektiver på pensionsopsparing og inflation

Hvordan påvirker inflationen pensionsopsparinger og pensionisters købekraft i en tid med stigende leveomkostninger?

 

To af Mercer Danmarks specialister giver her deres bud på, hvordan de ser på den aktuelle situation, hvor vores samfund i bred forstand er kommet under økonomisk pres, som følge af de stigende energipriser og deraf stigende inflation. Hvad betyder det for det danske pensionssystem og er der mulighed for forbedringer af det etablerede system? Et system der gennem de seneste mange år er målt til at være blandt verdens bedste i det globale indeks MCGPI med en aktuel tredjeplads i 2022.

Jannik Andersen
Head of Partners and Analytics,
Mercer Denmark
Lars Koldby
Lars Koldby
Commercial leader,
Mercer Denmark

 

Hvordan gør vi den danske pensionsmodel mere fleksibel i en krisetid?

Obligatoriske ordninger er en rigtig god løsning for lønmodtagere i Danmark, og vores pensionssystem er anerkendt i hele verden. Men måske er tiden inde til at gøre de obligatoriske indbetalinger mere fleksible? I dag er vi vant til at betale en fast procentdel i medarbejderordninger livet igennem. Men hvad ville der ske, hvis man åbnede op for mere fleksibilitet ved store livsbegivenheder eller i krisetider som nu? Unge kan have brug for at holde korte pauser i indbetalingerne, når de f.eks. skal købe hus, bliver forældre eller skal prioritere økonomien i en krisetid med inflation. Måske kan vi lære lidt af realkreditlånenes succes med fleksible realkreditlån med afdragsfrihed?

”Pension er en langsigtet indsats. Unge skal ikke nødvendigvis presse deres økonomi unødigt i bestræbelserne på at betale mere ind på deres pensionsopsparinger nu for at fastholde det, de forestiller sig de vil have udbetalt, når de er 70 år. På trods af inflation og ustabile markeder, skal de nok lykkes. Vores klare anbefaling er, at man søger uvildig rådgivning, og får overblik over ens økonomi ud fra egne ønsker og behov. Historisk set har så høj inflation, som vi ser pt., været relativt kortsigtet, og det er omkring 40 år siden, at vi sidst har haft så høj en inflation”, siger Lars Koldby, Commercial Leader i Mercer.

”Måske skal du ikke bare sætte penge ind på din pensionsopsparing uden at tage stilling, hvis du er udfordret økonomisk. Der mangler som sådan ikke nye pensionsprodukter i Danmark, men måske kan der arbejdes med at øge fleksibiliteten i de eksisterende løsninger. Tænk, hvis de obligatoriske pensionsordninger tilbød et klippekort med 3x indbetalingspause? Både pensionsbranchen og den enkelte bør huske, at der er flere aspekter i livet end fokus på pensionsopsparinger til brug om 30-40 år, og det er den enkelte, der ved, hvad de økonomisk har behov for. I Mercer vil gerne opfordre medarbejderne i de danske virksomheder til at få rådgivning, der ikke er knyttet til andre økonomiske interesser end deres egne. Og vi vil gerne opfordre den danske pensionsbranche til at tænke ud af boksen i forhold til fleksibilitet i de eksisterende løsninger.” siger Jannik Andersen, Head of Partners & Analytics i Mercer.

 

Inflationen rammer markedsrenteprodukter hårdt – men det er stadig det bedste produkt

Selvom det danske pensionssystem er blandt verdens absolut bedste, har der i den seneste tid været fokus på den dobbelte kattepine, som rammer danske pensionister i øjeblikket. Priserne stiger, samtidig med at værdien af deres opsparing (og samlede udbetaling) falder som følge af, at de finansielle markeder dykker, og der stilles spørgsmål ved, om der skal gøres mere for at beskytte pensionisternes opsparing. For år tilbage udfasede de kommercielle pensionsselskaber i Danmark de traditionelle gennemsnitsrenteprodukter for nye kunder, og mange eksisterende pensionssparere havde grundige overvejelser, om de skulle skifte fra deres gennemsnitsrenteprodukt til markedsrente. I dag er der givet nogle, der ønsker sig tilbage til garantierne. Men selvom inflationen rammer markedsrenteprodukter hårdt – er det stadig det bedste produkt.

”Udbetalingsgarantier kommer med en pris, da der ikke er villighed til at tage samme risiko i arbejdet med at skabe afkast til pensionssparere, og inflationen vil ramme uanset opsparingsform. Går vi 10 år tilbage og ser på udviklingen for markedsrente over for gennemsnitsrente, bliver det tydeligt, at markedsrente har genereret en væsentligt større pensionsformue, også selvom der er bump på vejen. Den indsigt er afgørende at formidle til medarbejderne sammen med at skabe klarhed over, at der er en risiko forbundet med markedsrenteprodukterne – ikke kun i opsparingsfasen, men også under udbetalingen,” siger Jannik Andersen, Head of Partners & Analytics i Mercer.

  Kilde: Mercer Pensionsrådgivning A/S. Markedsrente illustrer afkast for mellem risiko for de største kommercielle leverandører på det danske pensionsmarked, og gennemsnitsrente er sat til 2 %

Hvad skal der til for, at danskerne forstår markedsrenteprodukterne og forholder sig til deres pension?

Det er nok de færreste danskere, der på stående fod kan svare på, hvilket afkast de fik af deres pensionsopsparing sidste år. Det er heller ikke hovedemnet til søndagsfrokoster – men hvorfor egentlig ikke, når nu Corona-krisen lige har kradset? ”Det er et vigtigt budskab i alle rådgivningssamtaler, at den enkelte medarbejder bærer ansvaret og rent faktisk forstår, at udbetalingernes størrelse vil svinge. Det går ikke at tænke, at andre må forholde sig til din pension for dig. Ansvaret for dens sammensætning og risikovillighed ligger hos den enkelte dansker”, siger Jannik Andersen, Head of Partners & Analytics i Mercer.

”I Mercer har vi længe arbejdet med at sikre Financial Wellbeing over for medarbejderne hos vores multinationale kunder, men vi ser en øget bevidsthed herom også hos vores danske kunder. Vi er bevidste om vores ansvar, og at vi skal hjælpe den enkelte medarbejder med at forstå, hvad deres til- og fravalg har af betydning for deres udbetalinger i pensionsårene. Vi vil derfor gerne sikre tydelig kommunikation i vores dialog med alle de ledere og medarbejdere, vi dagligt taler med om bl.a. investering, pensionsordninger og risikoprofil. Vi vil sikre os, at de fuldt ud forstår både fordele og ulemper ved markedsrenteprodukter,” siger Lars Koldby, Commercial Leader

Pensionsopsparingen er den enkeltes ansvar. Fra Mercer vil vi gerne opfordre alle til at tage ansvar for deres opsparede midler og tage stilling til det, de har og den økonomi, de ønsker at have som pensionist. Der kommer flere og flere selvbetjeningsløsninger, men de må ikke stå alene – så mangler den afgørende rådgivning.

”Svingende udbetalinger på markedsrenteprodukter har aldrig været en hemmelighed – så hvorfor bliver vi overraskede nu?”, spørger Lars Koldby, Commercial Leader. ”Måske har vi bare været for godt vant til høje positive afkast? Pension er langsigtet opsparing, men mange pensionister gemmer ikke deres højere pensionsudbetalinger i højkonjunktur til at supplere med i evt. lavkonjunkturtider. Og så kradser krisen.

Det er fartblindhed, som rammer dobbelt nu. En del af vores ansvar som rådgivere er at sikre budskabet om, at du ikke nødvendigvis skal planlægge efter den perfekte storm, men sørge for lægge lidt til side hver måned og være klar på hårde år,” lyder buddet frad Jannik Andersen, Head of Partners & Analytics i Mercer.  

Denne debat er også en påmindelse til os andre om at sprede vores investeringer – også som pensionist. Det er Mercer’s anbefaling, at man sparer bredt op (bolig/ sommerhus/likvide midler/pension etc,) og husker, at man kan spare op i ca. 40-45 år til udbetalinger over ca. 20-25 år. Det skal nok gå – også selvom ordningerne bliver mere fleksible.

På den korte bane er budskabet fra Lars Koldby, Commercial Leader i Mercer enkelt: ”Som udgangspunkt bør du holde fast i dine investeringer og markedsrenteprodukt og vær glad for at være trappet ned i risiko, hvis du nærmer dig, eller er på pension nu. Vores bedste anbefaling i denne tid er ikke at gå i panik og gå ud af risikoen, for så taber du med stor sandsynlighed. Bevar roen, fasthold dit valg eller søg rådgivning hvis du er usikker på, om dine valg fortsat er de korrekte.”

 

Medfører inflationen, at modtagere af ’tab af erhvervsevne’ skal forsikre sig i fremtiden?

Danskernes købekraft reduceres kraftigt i disse måneder, og selvom mange har en økonomisk buffer, er der desværre også grupper, som er mere sårbare, for eksempel hvis du får udbetalt arbejdsskadeforsikring. Mercer vil gerne være med til at sikre, at alle danskere er godt dækket gennem deres forsikringer, men som strukturen er nu kan danskere, der får udbetalt tab af erhvervsevne, blive virkelig hårdt ramt i denne tid, da pensionsfirmaerne kan regulere udbetalingerne uden at skulle spørge først.

”Pensionsselskaberne følger ikke inflationen og kan selv sætte barren. Det er tid til en debat om, hvorvidt danskerne skal kunne tegne en forsikring, der tager højde for pensionsfirmaernes mulighed for at ændre reguleringsmekanismen fra dag til dag,” siger Lars Koldby, Commercial Leader i Mercer.

 

Skat af pensionsafkast opkræves kun i få lande – Danmark er et af dem.

I Danmark er vi vant til hård beskatning af arbejdskraft, og priserne på både energi og fødevarer er skyhøje. Så hvorfor har man i Danmark valgt også at sætte det løbende pensionsafkastet under pres? I Danmark betaler medarbejdere skat af det årlige afkast på deres pensionsordninger. Er afkastet positivt betales der skat, er det negativt, tilskrives der et tilgodehavende til året efter, men alt andet lige udhuler det den enkeltes opsparing – noget de færreste er klar over og en praksis, der ikke findes i mange andre lande.

På den korte bane har politikerne fokus på diverse tiltag for at lette inflationsbyrden for den enkelte dansker, så som at sænke afgiften på energi. Ser vi på langsigtide tiltag kunne en fjernelse af skatten på pensionsafkast være en oplagt mulighed. Opsparing er jo ret beset bare udskudt forbrug. Pensionisterne arbejder jo ikke, og de har ingen chancer for at forbedre deres økonomi. I forhold til den nuværende krise er løbet kørt, men vil man fremadrettet forbedre vilkårene for både dem sparer op og dem der får deres opsparing udbetalt, kunne det være en muligt område at kigge på”, siger Jannik Andersen, Head of Partners & Analytics i Mercer.