| Nov 04 2022

Perspektiver på lønbudgetter

Hvordan påvirker inflationen lønprocesserne i de danske virksomheder

 

En af Mercer Danmarks specialister giver her sit bud på, hvordan han ser på den aktuelle situation, hvor vores samfund i bred forstand er kommet under økonomisk pres, som følge af de stigende energipriser og deraf stigende inflation. Hvad betyder det for det lønprocesserne i de danske virksomheder, og hvilke forventninger er der til 2023.

Sebastian Khalife-Jaeger
Senior Rewards Consultant,
Mercer Denmark

Ro på danske lønstigninger trods tårnhøj inflation

Den rekordhøje inflation på lige omkring 10 %, den globale ustabilitet på aktiemarkedet og uroen på den politiske scene, er varme emner hos de store danske virksomheder, som Mercer årligt laver benchmark på. Indtil videre har medierne kun omtalt en af de største spilleres fremrykning af den kollektive lønstigning, men det skaber fokus på, om flere kunne vælge den vej? Mercers Salary Budget Decisions tal for Danmark viser, at danske virksomheder kun har givet en marginalt større lønstigning i starten af 2022 med en median på 2,6 %.

 

Danskerne er blevet væsentligt rigere siden 2013

Den procentuelle lønstigning har været væsentligt højere end inflationen lige siden 2013, og det klare budskab til dine medarbejdere er, at det danske lønniveau generelt ligger fornuftigt set fra et medarbejderperspektiv trods pres fra øgede udgifter til fødevarer og energi. Selvom det er naturligt at ønske sig en større lønstigning i 2023 på denne baggrund, er budskabet fra Mercers analyse, at det er en bred tendens, at ingen giver ekstraordinære store stigninger.

”Selvom lønstigning og inflation er forbundne, er inflationen langt fra det eneste, der har indflydelse på lønudviklingen hos vores kunder – for så ville vi også have haft mange år helt uden lønregulering, hvis de skulle følge inflationen. Vi kan se i vores analyse, at det er ’business as usual’, men  vi kommer til at se et højere budget for lønstigninger end tidligere, men ikke på niveau med inflationen”, siger Sebastian Arvid Khalife-Jaeger, Senior Rewards Consultant hos Mercer. 

Hvis en virksomhed vælger at lade de to procentsatser for inflation og kollektiv lønregulering følges, kan det ende med en lønspiral, hvor virksomheden må finansiere stigningen med effektivisering eller prisstigninger som så igen giver medarbejdere højere priser og brug for en højere stigning i lønreguleringen. Siden 2013 har lønstigningerne været højere end inflationen, og reallønsteknisk er vi mere velhavende og har større rådighedsbeløb i Danmark end førhen. Det skyldes blandt andet en meget lav inflation, hvor niveauet ofte har ligget under 1 %.

Inflation vs salary increases in Denmark 2010 to 2021
  Kilde: Mercer Talent All Access, Global Compensation Planning Report

Har du har medarbejdere, der har for stram privatøkonomi, bør du sørge for, at de kan få den uvildige økonomiske rådgivning, de har brug for. Man mister nemt overblikket, når man bliver presset. Tag snakken med de enkelte medarbejdere, og overvej hvilke muligheder, I kan tilbyde dem. Er der mulighed for merarbejde, rentefrit lån eller andre individuelle tilbud? Den tårnhøje inflation kan føre til et opgør med de privilegerede levevilkår og medføre, at vi skal vænne os til udsving i vores levestandard.

Finansielle hjælpepakker er på vej fra Staten til de mest udsatte borgere, men danske virksomheder bør også selv polstre sig til at stå stærkere op imod de globale tendenser – om det er inflation, energikrise, global opvarmning eller ufred eller mangel på arbejdskraft.

 

Budgetprocessen foregår nu – skal du gå med eller imod inflationen – og hvor meget?

Mange ledere overvejer i efteråret 2022 hvilken lønstrategi, de skal vælge for næste år. Måske går du med de samme overvejelser, om du puster til ilden eller ej? Hvis du vælger at regulere lønningerne særligt højt nu – og måske før tid – risikerer du at sætter dårlig præcedens for, hvad medarbejderne forventer næste år. Omvendt risikerer du, at nogle af dine medarbejdere bliver dybt frustrerede over deres reducerede købekraft kombineret med de stigende priser på fødevarer og energi.

 

Få insights før du beslutter, om der skal mere i lønningsposen i 2023

Mercers survey fra august 2022 giver insights for danske virksomhedsledere, før de skal træffe den endelige beslutning om den generelle lønregulering for 2023. Analysen viser, at niveauet for lønregulering hos de største virksomheder i Danmark kommer til at ligge i nærheden af 3,6-4 % for 2023. Resultatet er malet med den helt brede pensel, men der er forskel på, hvordan man er ramt – både som industri og på medarbejdergrupper. ”Vi skal helt tilbage til 2007-2008, lige før finanskrisen, for at finde et tilsvarende niveau. Fremadrettet kan det ikke forventes, at alle virksomheder kan eller vil øge lønnen. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark, men også virksomhedens samlede omkostninger og en vurdering af finansieringen, om pengene kan tjenes ind igen”, siger Sebastian Arvid Khalife-Jaeger, Senior Rewards Consultant hos Mercer. 

Som virksomhed kunne man overveje, om man vil effektuere sin lønstigning tidligere for at imødekomme de stigende priser på fødevarer og energi. ”Måske næste initiativ for at mitigere effekterne af de stigende forbrugsudgifter bliver at fremrykke den årlige lønregulering mellem ledere og medarbejdere? Vi opfordrer alle de ledere, der konsulterer os for råd, til at bruge Mercer’s insights til at få mere indsigt i HR-nøgletal for deres branche og til at tage fat i os, hvis de har brug for yderligere benchmarks”, siger Sebastian Arvid Khalife-Jaeger, Senior Rewards Consultant hos Mercer.

”Mercers rådgivning er uvildig og databaseret og målrettet at mindske usikkerhed og manglende transparens i lønudvikling og medarbejderfordele hos danske virksomhedsledere og HR-chefer”, fortsætter Sebastian, ”og vi kan give kvalificeret sparring, så lederne kan træffe deres beslutninger på et oplyst grundlag og samtidig lægge et fornuftigt niveau for lønningerne”.