Melbourne Mercer Global Pension Index 2019

2018 Melbourne Mercer Global Pension Index

Danmark ligger stadig kun på andenpladsen - Holland tager igen topplaceringen med verdens bedste pensionssystem

Danmark sidder for andet år i træk fast på andenpladsen over lande med de bedste pensionssystemer i verden. Selvom afstanden op til Holland på førstepladsen stadig er lille, er den blevet større siden sidste år.

Med tilføjelsen af yderligere tre lande til undersøgelsen - Philippinerne, Thailand og Tyrkiet, omfatter Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI) 2019 nu cirka to tredjedele af verdens befolkning, og er den mest omfattende og detaljerede undersøgelse og sammenligning af verdens pensionssystemer.  

LÆS PRESSEMEDDELELSE HER >

DOWNLOAD RAPPORT HER >

Danmark går en smule frem på bæredygtighedsindekset, men mister terræn op til Holland, der samlet oplever større fremgang.

Rapportens tre hovedkategorier er: Tilstrækkelighed, Bæredygtighed og Integritet. Holland oplever samlet en større stigning i indekset, hvor den største del af forklaringen findes i en revideret metode til beregning af dækningsgraden, samt en mindre stigning i opsparingsraten. Danmark ligger dog fortsat bedst i undersøgelsen på Bæredygtighed, og er det land der har den største procentvise pensionsopsparing i forhold til BNP.

”Det danske pensionssystem er helt klart et af verdens bedste, og danskerne har en høj indbetaling i forhold til lønnen. Mange danskere er i dag omfattet af en overenskomstbaseret eller arbejdsgiverbaseret pensionsordning, og der er også gode løsninger på markedet for selvstændige erhvervsdrivende. Det er dog fortsat op til den enkelte at forholde sig til, hvilken levestandard vi ønsker, når vi går ind i pensionstilværelsen. Og selvom pension for de fleste ikke er ’top of mind’ – er det god latin at tjekke sin ordning med jævne mellemrum, så du sikrer dig, at du kan leve det liv, du ønsker dig, også når lønsedlen ikke tikker ind hver måned”, udtaler Thomas Ammonsen, direktør i Mercer Marsh Benefits i Danmark. 

Samlet set ligger Holland og Danmark meget tæt i toppen, hvor landende skiller sig ud og har en vis afstand til nummer tre - Australien. Norden er stærkt representeret med, Finland, Sverige og Norge på henholdsvis fjerde, femte og sjette pladsen. Og på skalaen, der måler fra 1 - 100 point, er de eneste lande udover Norden med en score over 70 point: Australien (nr. 3) Singapore (nr. 7), New Zealand (nr. 8) og Holland (nr. 1)

Dette års undersøgelse peger på tre hovedområder, hvor selv et af verdens bedste systemer kan blive bedre, og her er budskabet igen i år:

  • at vi på trods af en høj pensionsopsparing er udfordret af den relativt høje gældssætning af de danske husholdninger.
  • at vi bør sikre ægtefæller deler de opsparede midler ved skilsmisse.
  • at vi kan blive bedre til at sikre, at en større del af den ældre befolkning forbliver en del af arbejdsstyrken i takt med at levealderen stiger.

Rapporten har i år for første gang undersøgt om der eksisterer en såkaldt ’velstandseffekt’. Er der en sammenhæng mellem størrelsen af et lands pensionsopsparing, og hvor meget gæld husholdningerne optager? Svaret er ja, der er en statistisk signifikant korrelation (74,4 %), som klart viser, at lande med en høj opsparing også oplever højere gældsætning af husholdningerne.

Dette slår særligt igennem for Danmark, der ligger længst ude på kurven. Danmark er nemlig det land i undersøgelsen, der har den højeste procentuelle pensionsopsparing i forhold til BNP (+ 200 %), men er også et af de lande, der har den højeste procentuelle gældssætning i husholdningerne, kun marginalt overgået af Schweitz og Australien. Alle tre med cirka 125 % belåningsgrad i forhold til BNP.

Der kan ikke stilles spørgsmålstegn ved sammenhængen mellem husholdningernes gældsoptagelse og pensionsformue på tværs af landene i undersøgelsen. Det giver dog en slagside for Danmark i sammenligningen, da den høje gældssætning af de danske husholdninger ’trækker ned’ i den samlede vurdering af tilstrækkeligheden i det danske pensionssystem. 

”Det er selvfølgelig korrekt, at det ikke er hensigtsmæssigt med en høj gældsætning, men hvad MMGPI undersøgelsen ikke dykker dybere ned i er selve sammensætningen af husholdningernes gæld. Dermed tages der ikke umiddelbart højde for, at langt hovedparten af danske husholdningers gæld er i realkredit og en investering i egen bolig, som er en væsentlig brik i det samlede regnestykke, når vi planlægger, hvordan vi sammensætter finansieringen af vores pensionstilværelse,” udtaler Thomas Ammonsen

DOWNLOAD RAPPORTEN HER >

Download

Access MMPGI 2018 Report Highlights which includes key charts and recommendations, and a Country Fact Sheet of the country of your choice
*Required Fields