Fra Juni til og med Juli, adspurgte vi 239 forsikringsselskaber i 56 lande i vores undersøgelse af, hvilke helbredsmæssige faktorer, hvilken udvikling hos udbyderne og hvilke forbruger tendenser, der driver prisudviklingen på markedet for sundhedsforsikringer. COVID-19 har gjort 2020 til et udfordrende år. Effekterne af pandemien på priser og omkostninger varierer særligt i forhold til, hvilke lidelser der dækkes, hvor lang tid og hvor omfattende nedlukningen har været, og evt. konsolodering blandt udbyderne i markedet. 

 

Et skifte i dynamikken på markedet

Fire hovedtemaer, vi forventer, vil påvirke måden virksomheder indretter sig på og forbereder deres sundhedsforsikringer til en verden, hvor COVID-19 løsner sit greb.


 

1. Usikkerhed i anmeldelser

 
 

Vær opmærksom - Der er ingen krystalkugle, som kan forudse omfanget eller karakteren af udsving i skadesanmeldelser, i takt med at COVID-19 fortsætter sin hærgen..
Forvent udsving - I 2020 og 2021 vil effekterne af COVID-19 variere på tværs af regioner og lande og vil indbefatte finansiel ustabilitet.
De lange briller på - I takt med at effekten af COVID-19 spreder sig som ringe i vandet vil sundhedsforsikringer også blive påvirket, og give muligheder for at tænke nyt.


 

2. Få værdi gennem kontrol af omkostninger og risiko

 

Design med fokus på værdi - Gennem forsikringsbetingelser, konfiguration af netværket og engagement.
Styring af helbreds risici - Gennem en datadrevet tilgang med fokus på helheden i at fremme sunde medarbejdere.
Udnyt muligheder for at være mere effektiv — Gennem intelligent finansiering og placering af ordninger.


 

3. Kapløbet mod “ægte” personalegoder

 

Fokuser på goder der giver 'ægte' værdi - Både for organisationen og alle medarbejdere. Det indbefatter at give adgang til medarbejder-grupper, der ikke har det i dag. 
Prioritere digital og mentalt helbred - Er emner, der er højt på dagsordenen i jagten på øget performance og produktivitet.
Tænk ud a boksen - Det der virkede i går, vil ikke nødvendigvis komme til at virke i morgen - i takt med at medarbejdere og jobs bliver mere fleksible, strømlinede og mangfoldige.


 

4. En udfordrende verden kræver en udfordrer mentalitet

Omfavn disruption - Og opnå balance mennem økonomi og empati.
Brug hele økosystemet af personalegoder - Forsikringer skaber et fundament, men et holistisk perspektiv kræver en differentieret tilgang, som tager højde for hele spektret inkl. offentlige ydelser arbejdsskade-forsikringer, on site services, COVID-19 programmer mm.
Stil spørgsmål til status quo – I takt med at rationalet for personalegoder ændrer sig, har markedet brug for at opdatere best practise benchmarks.Fremtiden arbejdspladser kræver sunde, fokuserede medarbejdere, og da prisen på sundhedsforsikringer og -ydelser fortsætter med at stige, er det tid til at overveje nye foranstaltninger for at levere maksimal værdi og  skabe balance i mellem at reducere omkostninger og holde fokus på epmati og medarbejdertrivsel og -engagement.

Download hele rapporten