Personalegoder
Mercer Personalegodeundersøgelse 2016

Mercers årlige personalegodeundersøgelse giver konstruktivt input til personalegodepolitikken.

Rapporten giver et overskueligt overblik over tendenserne indenfor personalegodeordninger på det danske marked på tværs af industrier.

Personalegodeundersøgelsen


Personalegoder skaber en attraktiv arbejdsplads og er essentielle i forhold til tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere.

Mercers Personalegodeundersøgelse kan anvendes som både inspirationskilde og opslagsværk for alle virksomheder med overvejelser omkring personalegoder. I undersøgelsen fokuseres der på analyser af danske incitaments- og personalegodeordninger, samt tendenser på tværs af brancher.

Pris


Prisen for rapporten er DKK 3.000 hvis virksomheden bidrager med data til undersøgelsen ved at udfylde det online spørgeskema. Det er ligeledes muligt at købe rapporten uden at indberette data, da er prisen DKK 9.000.

Rapporter fra tidligere år kan købes til deltagerpris, på betingelsen af deltagelse i undersøgelsen i det kommende år.

2016 Rapporten publiceres i august.

Deltagelse


En række danske virksomheder deltager allerede i undersøgelsen.

For virksomheder der tidligere har deltaget, er tidligere anvendte felter udfyldt på forhånd. Der skal således kun laves få ændringer og tidsforbruget er minimeret.

For bestilling og yderligere spørgsmål udfyld venligst formularen nedenfor til Ditte Vedel hos Mercer Talent Danmark.

Få mere at vide

Mercer Personalegodeundersøgelse 2016
*Required Fields