Ansvarlige Investeringer
Mercers ESG ratings – udvidet kapitalforvalteranalyse
Vi mener, at ansvarlige investorer bør integrere risici og muligheder i forbindelse med virksomheders governance inden for miljø - og  social ansvarlighed (Environmental Social Governance) i deres investeringsprocesser. I den forbindelse er det afgørende, at investorerne har mulighed for at identificere de kapitalforvaltere, der er førende og har klare strategier på området. Her kommer Mercers ESG Rating ind i billedet.

 

Mercers ESG Ratings

 

Mercers globale hold af analytikere evaluerer mere end 5,000 kapitalforvalteres strategier på graden af ESG-integration samt aktivt ejerskab. Det giver Mercers clienter et konsistent grundlag til at bedømme den enkelte kapitalforvalters tilgang til ESG og aktivt ejerskab, og vurdere hvordan forvalteren kan bidrage til deres egen investerings performance.

Vi arbejder på at opnå fuld ESG-rating for alle vores ratede strategier på tværs af geografi og aktivklasser. 
 

Hvordan fungerer det?


Når Mercers analytikere vurderer en kapitalforvalters strategi fastsætter de også en passende ESG-rating. Sammen med de traditionelle ratings (A, B+, etc.) og andre relevante faktorer udgør de et samlet billede af kapitalforvalterens rating. Ved at samle og opdatere ratings i en ’parallel’ proces opnås:

 • En disciplineret proces som sikrer ESG-vurderingen bliver indlejret i kernen i Mercers analyseproces, og som synliggør svarene på ESG-spørgsmålene.  
 • En unik ESG-markør - en uafhængig vurdering af nuværende eller kommende integration af ESG i kapitalforvalterens arbejde.
 • Et sammenligningsgrundlag for vores klienter til at vurdere de kapitalforvaltere, der er i Mercers kapitalforvalterdatabase.
 • Et billede af udviklingen i integrationen af ESG-ratings i Mercers kapitalforvalterdatabase.

Ud fra Mercers ”Four Factor Framework” giver hver rating en kvalitativ vurdering i forhold til graden af ESG-integration i den strategiske proces.  

 1. Ide-generering (f.eks. risici og muligheder)
 2. Porteføljeopbygning (f.eks. identificere om ESG-synspunkter er omdannet til porteføljepositioner)
 3. Implementering (f.eks. bevis for aktivt ejerskab, omsætningsrate, tidshorisont etc.)
 4. Grad af hvor forpligtiget kapitalforvalterens selskab er til ESG-spørgsmål.

Der er fire ESG-rating-kategorier – fra den højeste ESG1 til den laveste ESG4. For at en strategi kan opnå en ESG1-rating, skal investeringsteamet have udvist markedsledende integration af ESG-faktorer og ejerskab af en eller flere af de fire faktorer. En ESG4-rating udviser lille til ingen integration af ESG-faktorerne eller aktivt ejerskab i kerneprocesserne.

Ca. 10 % af de ESG-ratede strategier opnår de høje ratings ESG1 og ESG2. Figuren nedenfor viser fordelingen af ESG integration på tværs af de største aktivklasser:

Fordelingen har været konstant siden 2008 (hvor Mercer startede med at evaluere ESG-integration), uanset at antallet af de evaluerede strategier stiger. Vi har fastholdt vores standarder siden begyndelsen, da vi ønsker, at skelne de strategier der i vores optik går forrest i integrationen af ESG. At fordelingen ikke er skiftet i takt med, at vi har ESG-evalueret flere strategier viser, at der er plads til forbedringer på området.

De gode eksempler: Hvad kan vi lære?


Mercers tilgang til evaluering af ESG-integrationen i kernen af investeringsprocesserne indbyder ikke til en tjekliste eller ‘one size fits all’ model. Vi ser på de indikatorer, der viser, om kapitalforvalteren har arbejdet med at integrere ESG-faktorerne i sine alfa-processer og beta-forbedringer ved at udvise aktivt ejerskab.

Selvom tilgangen varierer, har de højtratede strategier følgende fællestræk.

 • De viser, at ESG-faktorer indgår i investeringsteamets beslutningsgange og virksomhedskultur.
 • Der er gjort en indsats for at indlejre ESG-faktorer i evalueringsmatricer og i investeringsteamets værdiansættelsesmålinger og tidsrammer.
 • De har en lang investeringshorisont og lav omsætning i porteføljen.
 • De har politikker for udøvelse af ejerskab, som inkluderer overvågning, integration i investeringsbeslutninger og transparens.
 • For alternativer er der bevis for at forfølge best practice i sammensætningen af virksomheder og sektorer i porteføljerne hvad angår transparens, evaluering, monitorering og forbedring af ESG-ratings.
 • De viser villighed til at samarbejde med andre institutionelle investorer for at forbedre virksomheders, sektorers og markeders rating.
 • De udviser en forpligtigelse til at integrere ESG på tværs af deres organisation.
   

Hvad kan du gøre, og hvordan kan Mercer hjælpe?


Mercer kan hjælpe dig med at besvare fem kritiske spørgsmål:

 1. Har du en strategi for at vurdere integrationen af ESG-faktorer?

 2. Hvad er nøgleindikatorerne for ESG-integration?

 3. Er der specifikke forbedringsmål?

 4. Hvad vil du gøre for at forbedre din ESG-rating?

 5. Hvis du har underskrevet FNs principper for ansvarlig investering, hvordan arbejder du da med at opfylde dine forpligtelser til at integrere ESG-faktorer i investeringsbeslutninger og investeringsstyring? 

Som asset-ejer, skal du stille dig selv lidt flere spørgsmål:

 1. Har vi klarlagt vores forventninger til ESG og indarbejdet dem i vores investeringsprincipper og politikker.

 2. Har vi formaliseret vores forventninger til ESG og aktivt ejerskab i vores udbudsprocesser og aftaler med kapitalforvaltere?

 3. Har vi indbygget vores forventninger til ESG og aktivt ejerskab i vores måle- og evalueringsprocesser af konsulenter og kapitalforvaltere?

Vi står klar til at hjælpe dig.

Speak With a Mercer Consultant

We'r eager to speak with you. Please provide your details below.

*Required Fields