Hvordan kan institutionelle investorer opretholde robusthed i et dynamisk globalt miljø? Mercers "Investment Themes and Opportunities" fremhæver de kræfter, som vi tror, vil forme udviklingen i økonomien og markedsdynamikken i de kommende år. Nogle af temaerne er ser på de næste 1-3 år, mens andre forventes at udspille sig i løbet af 10 år eller mere.

 

Hvilke temaer mener vores investeringseksperter, at institutionelle investorer skal være opmærksomme på i 2019 

 

THEMES  AND OPPORTUNITIES 2019

Deb Clarke, Global Head of Investment Research and Kishen Ganatra, European Strategic Research Director

HVORDAN BØR INVESTORER NAVIGERE I 2019?

Fire faktorer som former fremtidens investeringsbeslutninger

STRØMNINGERNE SIDST I CYKLUS

 • Undesøg og styrk din renteportefølje
 • Stress-test strategiske aktivallokeringer
 • Byg robuste aktieporteføljer
 • Overvej at gå kontant

 

SKIFTENDE VINDE I MARKEDSDELTAGELSEN

 • Holdøje med tegn på stress, som følge af udfasningen af centralbankernes støtteprogrammer
 • Bedøm din likviditetstollerance i forskellige scenarier
 • Drag fordel af et landskab i forandring i forhold til traditionel aktiv allokering

TEKTONISKE GNIDNINGER I DEN GLOBALE VERDENSORDEN

 • Forbered dig på øget volatilitet
 • Evaluer opportunistiske strategier
 • Vær agil hvor det er muligt
 • Forstå forandringer i globale indeks 

BÆREDYGTIGHED - ET STYRKET TEMA

 • Fokuser på klare filosofier og politikker 
 • Bedøm klima forandringer og aktivrisici
 • Udvælg kapitalforvaltere med stærk ESG akkreditiering 
 • Vurder governance-kapacitet og gebyrstruktur

OBS

Tankerne i denne rapport repræsenterer vores observationer af de udfordringer, muligheder og drivende faktorer, der gør sig gældende i investeringsmiljøet. Vi ønsker at bidrage til diskussionen, men konkrete handlinger vil være underkastet hver investors specifikke overbevisning, målsætninger og begrænsninger. Vi glæder os til at hjælpe investorer med at tilpasse deres strategier i takt med, at der opstår nye risici og muligheder i løbet af 2019.

 

 

Mere investeringsviden fra Mercer

 

Økonomisk- og markedsudsyn på 2019

Indsigt i økonomiske- og pengepolitiske tendenser

Read more

Research Perspectives

Vores Kvartalsvise Research Perspectives dækker en række investeringsemner.

Read more

10 år efter finanskrisen 

Få nye læringer, men der er potentiale i at genlære værdifulde eksisterende erfaringer.

Read more

Download the research report

Fill out your details below to receive the Research Report in your inbox.  If you do not have your pop-up blocker enabled, you will be prompted by your browser to download the white paper or view in a new window.

*Required Fields