When Women Thrive 2020-rapporten "Let’s Get Real About Equality" bygger videre på rapporterne fra 2014 og 2016 og afdækker, hvor langt vi er kommet med indsatsen inden for ligestilling og mangfoldighed, og på hvilke områder der stadig er mere at gøre. Rapporten hjælper virksomheder afdække de skridt, der er nødvendige for at lykkedes med at implementere politikker, praksis og strategier for at sikre mangfoldighed i deres arbejdsstyrke og etableringen af en inkluderende kultur. Se highlights fra rapporten.

 


Nyt i 2020

 

Et eksempel, hvor vi ser fremskridt og mulighed for varig forbedring, er i niveauet af ansættelse, forfremmelse og fastholdelse af kvinder, der endelig er sammenlignelige med mænds på tværs af karriereniveauer.

 

I When Women Thrive 2020 kortlægger vi de områder, hvor der er sket fremskridt, og de områder hvor der stadig er plads til forbedring.

  • Repræsentation og talentudvikling på tværs af køn og karriereniveauer
  • Repræsentation af etnicitet på karrieeniveauer
  • D&I strategi, transparens og ansvarlighed
  • Involvering af ledelseslag
  • Analyse af ligeløn tiltag
  • Forfremmelser
  • Flexible working
  • Sundhedstiltag og finansiel tryghed
  • Brug af tekhnologi til at øge mangfoldighed

Skandinaviske udfordringer på P&L området

 

Erfaring fra en profit & loss rolle er ofte en vigtig ingrediens i muligheder for avancement i mange virksomheder og organisationer.


61 % af de adspurgte virksomheder i Skandinavien indikerer, at de tilbyder lige adgang til både mænd og kvinder til stillinger, der giver mulighed for avancement til lederpositioner. Det er lidt under det globale gennemsnit på 79 %.

 

Men kun 13 % af de adspurgte virksomheder i Skandinavien indikerer, at de har lige repræsentation af kvinder og mænd i P&L roller. Mod et globalt gennemsnit på 44 %. Her er der tilsyneladende plads til forbedringer.


Activate — Accelerate — Thrive

 

81% af organisationer (globalt) tilkendegiver, at forbedring af mangfoldighed og ligestilling står højt på deres dagsorden.
Uanset hvilket stadie din organisation befinder sig på i arbejdet med mangfoldighed og ligestilling, har Mercer defineret tiltag, der kan fremme indsatsen mod etableringen af en inkluderende kultur. Udover data og analyse indeholder When Women Thrive 2020 rapporten praktiske tiltag, virksomheder kan tage for at gøre varige fremskridt.

Download “When Women Thrive 2020”

Udfyld skemaet herunder og vælg hvilken version af rapporten du ønsker at downloade.

*Felt påkrævet