Den globale økonomi klarede sig godt igen i 2018 ovenpå det stærke 2017. Men som året skred frem, begyndte udviklingen at være delt. USA tog førertrøjen, mens væksten i mange andre lande mistede momentum, hvor en stærkere dollar og de stigende spændinger i forbindelse med handelskrigen undergravede aktiviteten.

 

Mercer’s Global Outlook 2019 ser nærmere på:

 1. Hvad driver udviklingen i den globale økonomi

 2. Pengepolitik og indvirkningen på de finansielle markeder

 3. Vurdering af værdisætningen på aktier, obligationer og valutaer

 

OUTLOOK 2019

Rupert Watson, Head of Asset Allocation
Penny Aitken, Asset Allocation Specialist 

INDSIGT I DE
FINANSIELLE MARKEDER

ØKONOMI, PENGEPOLITIK
OG DE FINANSIELLE MARKEDER

 GLOBALT

 • Væskten vil aftage en smule 
 • En løsning på handelskrigen vil kunne øge væksten
 • Forbruget støttes af udviklingen på arbejdsmarkedet, stigende lønninger og høj forbrugertillid til fremtiden
 • Virksomhedernes forventninger til fremtiden vil understøtte investeringslysten
 • Normaliseringen af pengepolotikken vil fortsætte

 

 USA

 • Den økonomiske vækst vil aftage en smule efter et stærkt 2018
 • Effekten af skattelettelserne vil aftage
 • Forbruger- /virksomhedsforbrug vil fortsat understøtte økonomien
 • Inflationspres (på kort sigt) kan udligne langsigtede deflationseffekter af globalisering og digitalisering
 • Centralbanken vil sandsynligvis hæve renterne 3x–4x og reducere balancen yderligere

 Europa

 • Væksten vil være på et rimeligt niveau — robust samlet global efterspørgsel, stærke europæiske forbrugere 
 • Høj politisk risiko (usikkerhed om Brexit, Tyskland og Italien) 
 • ECB forventes at stoppe obligationsopkøb og vil måske øge renten sidst i 2019

 Japan

 • En stigning i anlægsinvesteringer kan øge væksten
 • Arbejdsmarkedet er robust (arbejdsløsheden den laveste i 25 år)
 • Vækst i 2019 og start 2020 trues af en stigning i MOMS fra 8 % til 10 %
 • Bank of Japan’s imødekommende pengepolitik forventes at fortsætte

 Emerging Markets

 • Væksten vil være afdæmpet (vi forventer en bedring i 2020)
 • Det kinesiske kraftcenter vil opleve mindre vækst - regeringen søger at kontrollere finanssektoren og udjævne den økonomiske ubalance 
 • Øvrige Emerging Markets forventes at klare sig bedre

 

AKTIER

> Mulig stigning i aktiepriserne i forbindelse med et positivt syn på den globale økonomiske vækst (som bør støtte virksomheders indtjening) 

 

> USAs 'outperformance' vil aftage

 

> Væksten i Emerging Markets aktier vil komme tilbage

OBLIGATIONER

> Moderat stigning i afkast af Globale statsobligationer.

 

> Udviklingen i kreditvillighed afhænger af de tidlige prognoser for den globale økonomi for 2019.

 

> Lån i lokal valuta for Emerging Markets kan se en genopblomstring.

VALUTA

> Ingen forventede signifikante udsving i valutaerne for de udviklede lande.

 

> Positive forventninger til Emerging Markets valutaer grundet valuerings og cykliske faktorer

 

OBS

Tankerne i denne rapport repræsenterer vores observationer af de udfordringer, muligheder og drivende faktorer, der gør sig gældende i investeringsmiljøet. Vi ønsker at bidrage til diskussionen, men konkrete handlinger vil være underkastet hver investors specifikke overbevisning, målsætninger og begrænsninger. Vi glæder os til at hjælpe investorer med at tilpasse deres strategier i takt med, at der opstår nye risici og muligheder i løbet af 2019.

 

 

Mere investeringsviden fra Mercer

 

 

Themes and Opportunities

Hvike faktorer vil påvirke den økonomiske udvikling på markederne i  de kommende år?                                                                     

LÆS MERE

Investment Perspectives 

Vores Kvartalsvise Research Perspectives dækker en række investeringsemner.                                           

LÆS MERE

10 år efter finanskrisen 

Få nye læringer, men der er potentiale i at genlære værdifulde eksisterende erfaringer.                                           

LÆS MERE

Download the research report

Fill out your details below to receive the Research Report in your inbox.  If you do not have your pop-up blocker enabled, you will be prompted by your browser to download the white paper or view in a new window.

*Felt påkrævet