Ligestilling i Norden | Mercer

Mercer Karriere

Medarbejdere og Karriere

Ligestilling i Norden og Holland – er vi i mål?

Nyt white paper ser nærmere på ligestillingen i regionen sammenlignet med resten af verden

Nordeuropa har generelt ry for at være førende i forhold til initiativer på ligestillingsfronten. Fairness, lighed og inkluderende adfærd er værdsatte normer, der er rodfæstet i samfundet både gennem lovgivning, men også gennem virksomheders egne politiker. Det har gjort regionen til en foregangsmodel for andre regioner verden over.

 

Alle de nordiske lande* ligger i top 15 i forhold til ligestilling i World Economic Forums ”Global Gender Gap Report 2018”. Er det ensbetydende med, at vi kan læne os tilbage og sætte flueben i ligestillingsboksen på checklisten?

 

I det globale perspektiv er der desværre stadig langt igen, før der er bygget bro over ligestillingskløften. Fremskriver vi den nuværende udvikling, vil der gå over 100 år, før målet er nået. Også i Norden og Holland er der forsat plads til forbedringer.

 

I vores white paper ”Gender Equality: Mission Accomplished” ser vi nærmere på udviklingen i de nordiske lande og Holland. Vi sammenligner med udviklingen globalt, og tager også en status på tværs af landene selv.

*(Danmark, Sverige, Norge og Finland)

 

Vi søger at belyse:

 

- Hvor fokuserede er virksomheder i de nordiske lande og Holland på at drive ligestillingsinitiativer?

 

- Hvor langt vurderer virksomheder i de nordiske lande og Holland selv, de er fremme i forhold til ligestilling?

 

- Hvilke politikker og arbejdsgange er implementeret i virksomheder i de nordiske lande og Holland?

 

- Hvor langt fremme er de nordiske lande og Holland med hensyn til ligestilling på direktionsgangen?

 

  Kontakt Mercer
Bliv kontaktet af en lokal konsulent fra Mercer Danmarks Career afdeling.
*Felt påkrævet