Nordeuropa har generelt ry for at være førende i forhold til initiativer på ligestillingsfronten. Fairness, lighed og inkluderende adfærd er værdsatte normer, der er rodfæstet i samfundet både gennem lovgivning og sociale normer. Det har gjort regionen til en foregangsmodel for andre regioner verden over.

Selvom Danmark er faldet en plads tilbage på den senest offentliggjorte liste ligger alle de nordiske lande* ligger i top 15 i forhold til ligestilling i World Economic Forums ”Global Gender Gap Report 2018”. Er det ensbetydende med, at vi kan læne os tilbage og sætte flueben i ligestillingsboksen på checklisten?

 

I det globale perspektiv er der desværre stadig langt igen, før der er bygget bro over ligestillingskløften. Fremskriver vi den nuværende udvikling, vil der gå over 100 år, før målet er nået. Også i Norden og Holland er der forsat plads til forbedringer. Og selvom Danmark har forbedret scroren fra 2018, er vi alligevel blevet overhalet af Costa Rica, der har forbedret sig mere.

 

Op mod halvdelen er ikke lige

Ser vi nærmere på status for ligestilling og særligt ligeløn i Danmark, bliver det tydeligt, at der stadig er plads til forbedringer. Ved en granskning af danske virksomheders praksis om mænd og kvinder belønnes ens for samme job, viser det sig, at der er en tendens til forfordeling af mænd. Data* afslører, at i cirka halvdelen af sammenlignelige stillinger (46 %) bliver mænd betalt over 5 % mere end kvinder. Ud af den mængde er det to ud af tre (73 %), der får mellem 5-10 % mere - mod en ud af 14 kvinder (7 %). Og en ud af fem (20 %) af mænd får over 10 % mere - mod nul kvinder.
*Mercers Total Remuneration Survey 2018 representerer data over løn, bonusordninger og personalegoder for 65.000 medarbejdere i danske virksomheder.

 

To rapporter ser nærmere på udfordringen

Mercer har udarbejdet to rapporter, der ser nærmere på emnet. I Danmark og i Norden. Begge rapporter supplerer med en lokal vinkel på Mercers "When Women Thrive" initiativ, der siden 2014 har kortlagt udviklingen i ligestilling og ligeløn på arbejdsmarkedet globalt set. 

 

"Gender Equality in Practice: How do Danish Companies Measure Up?" 

Denne rapport tager et dybdegående kig på situationen i Danmark og bygger på input fra over 30 større danske virksomheder, der deltog i Mercer Danmarks undersøgelse i forsommeren 2019. 

Særligt for rapporten er, at den både ser på virksomhedernes praksis her og nu, samt hvad de planlægger i fremtiden. Det holdes op mod viden fra den akademiske verden og fra Mercers erfaringer på området om, hvad der giver størst effekt.

 

Hvordan får du rapporten?

Du har to muligheder for at hente rapporten.

  • Du kan vælge at købe rapporten for DKK 5000 
  • Du kan vælge at deltage med dine data til undersøgelsen og få rapporten sammen med et benchmark af dine svar mod de aggregerede besvarelser fra undersøgelsen.

BESTIL RAPPORT >

”Gender Equality: Mission Accomplished?”

Den anden ”rapport "Gender Equality: Mission Accomplished” giver overblik over udviklingen i de nordiske lande* og Holland, og sammenligner med globale tendenser på området. Rapporten bl.a. ser nærmere på hvilke politikker og arbejdsgange der er implementeret i virksomheder i de nordiske lande og Holland, og hvor langt fremme landene er med med hensyn til ligestilling på direktionsgangen.
*(Danmark, Sverige, Norge og Finland)

 

Hvordan får du rapporten?

Denne rapport går mindre i dybden end "Gender Equality in Practice: How do Danish Companies Measure Up" og kan downloades her:

 

DOWNLOAD RAPPORT  >

 

 

Order Form

Order Form for "Gender Equality: How Do Danish Companies Measure up?"

*Required Fields