World Economic Forum
Fremtidens sociale sikringsordninger

Marsh & McLennan Companies har i samarbejde med World Economic Forum og en række andre partnere offentliggjort 2017 Global Risk Report, der belyser de risici, som verden bliver konfronteret med efter et tumultagtigt politisk år. I rapportens afsnit 2.3 undersøger Mercer arbejdets fremtid og arbejdsgivernes behov for at tage affære og afhjælpe manglerne i sociale sikringsordninger.

Den fjerde industrielle revolution truer med at bringe udviklingen af sociale sikringsordningernes til ende: offentligt underfinansierede sociale systemer er tæt på bristepunktet, arbejdsgivere viger tilbage fra traditionelle beskæftigelsesmodeller og bidrag til sociale ydelser, og enkeltpersoner påtager sig atter en større del af risici. Mens den gennemsnitlige levetid bliver ved med at stige og truslen om automatisering af jobs bliver meget reel, kræver deling af denne risiko omhyggelig omlægning med henblik på at minimere potentielle menneskelige lidelser.

Arbejdets fremtid og udfordringer, der påvirker den social sikring


Den fjerde industrielle revolution vil ændre den måde, mennesker lever og arbejder - i særdeleshed inden for tre vigtige områder.

For det første er nogle arbejdstyper ikke længere styret af geografisk placering, hvilket gør det nemmere at knytte arbejdere i et område eller land til job i et andet. Dette betyder blandt andet, at det kan være svært at gennemskue hvilke love og regler skal gælde, og hvordan medarbejdere skal beskattes. Det skaber samtidig større global konkurrence for arbejdstagere, hvilket potentielt svækker jobbeskyttelse og dermed også tærrer på offentlige midler til social beskyttelse.

For det andet er den menneskelige arbejdskraft ved at blive fortrængt til fordel for automatisering, robotteknologi og kunstig intelligens. Der er forskellige opfattelser af, hvorvidt det er muligt: Frey og Osbornes (2013) undersøgelse viste, at der er stor risiko for at 47 % af beskæftigelsen i USA vil blive automatiseret indenfor de næste to årtier, mens en undersøgelse af 21 OECD-lande i 2016 (OECD), der anvender en anden metode, konkluderede, at kun 9 % af arbejdspladserne kan automatiseres. Som regel er det sandsynligt, at medarbejdere med lavere kvalifikationer vil opleve, at deres job vil blive automatiseret, hvilket øger deres sårbarhed og forværrer den samfundsmæssige ulighed.

Til sidst ændres arten af kontrakten mellem arbejdsgiver og arbejdstager, samtidigt med at overgangen til en økonomi, der er præget af deling og samarbejde, øger udbredelsen af jobs, som falder udenfor standardansættelseskontraktmodeller. Forandringen har nogle positive konsekvenser for arbejdstagere, da den potentielt giver mere kontrol over, hvornår og om de arbejder og muligheder for at supplere deres indtægter – fx udleje et værelse gennem Airbnb eller være deltidschauffør for en tjeneste som Uber.  

Men denne forandring har også negative konsekvenser, for det betyder, at arbejdstagerne kan forvente større udsving i deres indtægter, og de sikres ikke som “standardarbejdstagere”.  

Læs hele kapitlet på siderne 35-39 i rapporten om globale risici i 2017
Download 2017 Global Risk Report her
*Felt påkrævet