En holistisk tilgang til DEI

For at imødekomme ønsker og behov fra medarbejdere med forskellige baggrunde verden over (etnisk, økonomisk, uddannelsesmæssigt, aldersmæssigt etc.) skal en DEI strategi indeholde flere dynamiske elementer for at opnå robusthed. 

Virksomheder bør integrere en holistisk DEI tilgang i alle procesgange for at skabe en mere åben, mangfoldig og inkluderende kultur, der afspejler verden i dag. Tilgangen bør ikke kun have internt fokus, men også inkludere eksterne interessenter så som forbrugere, leverandører og  myndigheder.