Medarbejdere og karriere
Aflønning og godtgørelse af topledelsen

Effektiv aflønning af topledelsen – sæt barren rigtigt

 

Fakta, data, indsigt – analyse af det knapt så målbare

Kompleksiteten i aflønning af topledelsen er stigende. Lønpakker skal sammensættes, så de tiltrækker de rigtige kræfter, motiverer til handling, modsvarer virksomhedens strategiske målsætning, og er i balance med peer benchmark.

Samtidig øges opmærksomheden fra aktionærerer og andre intressenter og kravene til transparens er stigende fra medier og lovgivere i forhold til at sammenholde lønniveau med forventinger til resultater og det givne risikoniveau.

Mercers lønkonsulenter er betroede rådgivere til virksomheder og organisationer og deres bestyrelser. Vi besidder data i både dybde og bredde til at kunne give guidance i forhold til opbygningen af retvisende løn og lønpakker og etableringen af governance modeller på området for aflønning af topledelser.

Kan du fastholde og motivere de rigtige ledere?

At have den rette ledelse er afgørende for sucess. Vi hjælper dig med at tiltrække, fastholde og motivere ledelsen både globalt og lokalt for at sikre langsigtede resultater. Vi hjælper med at opbygge strukturer der sikre målbare parametre for topledelsens indsats, til gavn for både ledelse, bestyrelse, aktionærer og ejere.

Hvordan kan vi hjælpe?

Vores eksperter indenfor kompensation af topledelsen kan hjælpe med:

  • Forbedrede muligheder for at tiltrække, fastholde og motivere de rigtige ledere.
  • Matche lønpakker med virksomhedens strategiske målsætning, og relevante parametre vs. peers.
  • Sikre compliance med vedtægter, guidelines og lovgivning.

Vores tilgang til rollen som betroet rådgiver.

  • Vi hylder samarbejdet med kunden, og rådgiver på baggrund af viden og erfaring sammenholdt med data.
  • Vi tager højde for de mange perspektiver for henholdsvis aktionærer, bestyrelse, virksomhed, øvrige medarbejdere og konkurencesituationen i markedet.
  • Vi anvender markedsdata fra alle relevante kilder og kan designe spørgeskemaer og analyser, der matcher eventuelle særlige behov. Vi trækker på Mercers samlede løndatabase for lederstillinger, der er førende på området.
  • Vi har opbygget procedurer og standarder, der sikrer objektivitet i forbindelse med mulige interessekonflikter i arbejdet med at rådgive både bestyrelse såvel som ledelse. 

Bliv kontaktet af en konsulent fra Mercer

We’re eager to speak with you. Please provide your details below.
*Required Fields

Medarbejder- og karriereløsninger