Mercer Danmark | Aflønning af topledelsen

Hvordan håndterer du kompleksiteten i topledelsens lønpakker?

Medarbejdere og karriere

Aflønning og anerkendelse af topledelsen

Kompensation til chefer og ledelse, der giver resultater

At have den rette ledelse i organisationen er en af de mest kritiske faktorer for fremgang.

Mercer har specialiserede konsulenter, der hjælper både private og offentlige virksomheder med spørgsmål i forbindelse med løn, bonusprogrammer og incitamentsstruktur for ledende poster og koncernledelser.

Vi tager højde for, at kompensationsplanerne skal tiltrække og motivere de stærkeste profiler og følge virksomhedens mål og strategier. Men også at den endelige løn- og incitamentspakke kan måle sig med performancekravet og niveau af risikovillighed, der forventes af bestyrelsen og andre interessenter.

Kompensationsplaner på et solidt grundlag

Vores rådgivning inden for konkurrencedygtig løn og goder til ledende medarbejdere bygger på:

  • Samarbejde: vores konsulenter vejleder virksomheden ud fra jeres situation i forhold til kompetence, erfaring og data.
  • Flere vinkler: vi vurderer ud fra aktionærers, bestyrelsesmedlemmers, virksomheders, og ansattes perspektiver.
  • Markedsdata: vi anvender ledende markedsdata fra alle relevante kilder for at imødekomme jeres behov – vores informationsløsninger for lønfastsættelse gør data fra alle Mercers lønundersøgelser tilgængelig.
  • Objektivitet: vi etablerer globale forretningsstandarder for at håndtere potentielle interessekonflikter, som kan opstå i forbindelse med at informere ledelse om ledelseskompensation.

Hvordan kan Mercer hjælpe?

Vi kan hjælpe med udformningen af kompensations- og incitamentsprogrammerne, der skal gælde de ledende medarbejdere. Baseret på pålidelige markedsdata og analyser yder vi rådgivning indenfor:

  • Kortlægning af nuværende kompensationsprogrammer og benchmark mod markedet.
  • Design af kompensations- og incitamentsprogram for ledelsen i overensstemmelse med virksomhedens strategi, lovgivning, retningslinjer og krav fra aktionærer.
  • Rammer for bedømmelse af præstation, kompetenceudvikling og forfremmelse.
  • Intern- og ekstern kommunikationsstrategi udformet mod samtlige interessenter (ledelse, ejere, medier etc.).
  Bliv kontaktet af en konsulent fra Mercer
Vi ser frem til at tale med dig.
*Felt påkrævet