Sammenlægning af virksomheder med større præcision og stringens

 

Nutidens sælgers marked betyder, at sælgerne har betydeligt mindre incitament til at investere tid og ressourcer i at sikre en velordnet overgang efter indgåelsen af handlen og integration for købere.

Presset på køberne for at indgå handler kan hurtigt få indflydelse på kompleksiteten ved forberedelse og gennemførelse af planer om integration af fusionerede virksomheder.

Strategisk og lydhør integration af fusionerede virksomheder

Mercers konsulenter indenfor integration af medarbejdere i fusionerede virksomheder (PMI) sørger for strategisk planlægning af integrationen fra dag ét. Afgørende krav, herunder risici, timing og formål med handlen kortlægges omhyggeligt.

Vi har effektive, egenudviklede metodologier og værktøjer til at bringe mennesker, virksomhedskulturer og arbejdsmåder på linje med virksomheds- og handelsstrategier.

Værdioptimering

Selv om den fusionerede virksomhed og opkøbere kan have forskellige incitamenter, er der et mål, de begge deler: fejlfri integration der forstærker deres virksomheders mål.

Den fusionerede virksomhed

Mercer kan være med til at sikre en virksomheds succes på lang sigt. Vores viden om forhold, der omfatter hele personalespektret, sikrer ikke kun parathed på dag ét, men hjælper også virksomheder med at forene forskellige kulturer og arbejdsmåder.

Opkøb

Integration af fusionerede virksomheder for opkøbere er med til at maksimere den økonomiske gevinst. Fastsættelse af ledelse, eliminering af afskedigelser af personalet og effektivisering af infrastrukturen kan støtte højere priser ved gensalg.

Integration af fusionerede virksomheder på globalt plan

Det globale element i en fusion eller et opkøb viser sig ofte at være en stopklods for en gnidningsfri overgang. Forskelle i kultur, aflønning af personalet og lokal lovgivning er blot nogle få udfordringer, som en handel kan stå over for.

Mercers globale tilstedeværelse betyder, at vi har ressourcer på plads og på gulvet med førstehånds kendskab til og erfaring med at overvinde globale forhindringer og sikre en ukompliceret integration.

Integration without complications

Mercer PMI HR consultants have been helping thousands of companies for more than 30 years.

Bliv kontaktet af en konsulent fra Mercer

Vi ser frem til at tale med dig
*Required Fields

Fusions- og opkøbsløsninger