Formue og investering
Medarbejdervelstand

Økonomirådgivning for medarbejdere


Helping employees throughout their lives

Gode finansielle ordninger giver virksomheden medarbejdere, der har udsigt til færre økonomiske bekymringer og forstyrrende elementer, og arbejdsgivere der drager fordel af et mere fokuseret, engageret og produktivt personale.

Denne type ordninger kan hjælpe medarbejderne med at finde balance i og styre deres økonomi, nu og i hele deres levetid. At højne niveauet for medarbejdernes økonomiske bevidsthed kan mindske sygefravær og lavere udskiftning, samtidig med, at medarbejdertilfredshed øges og arbejdsgiverens brand forbedres.

Et godt økonomisk liv

Mercers tilgang til økonomisk rådgivning af medarbejdere inkluderer engagement af medarbejdere i hele deres levetid og ikke blot ved pensionering. Formålet er at hjælpe medarbejderne med at nå deres mål for hver fase i deres ”økonomiske liv”, uanset om det drejer sig om opsparing til et hus, en bil, uddannelse eller pensionen.

Forbindelsen mellem medarbejderens økonomiske velstand og virksomheden

Virksomheder har al mulig grund til at ønske, at deres medarbejdere har en sund økonomi. En effektivt udformet medarbejdervelstandsordning kan hjælpe arbejdsgivere med at:

  • Styrke produktiviteten, fordi medarbejderne ikke forstyrres af økonomiske bekymringer
  • Gennemføre et mere forudsigeligt flow i personalet gennem hele virksomheden
  • Øge medarbejdernes engagement og fastholde dem
  • Skabe økonomisk tilgængelige pensionsmuligheder for alle medarbejdere og muliggøre karrierefremskridt for de yngre medarbejdere

 

Den menneskelige side af data

Vores metode beror på dataanalyse, der giver indblik i medarbejderadfærd. Vi anvender statistisk analyse til at isolere demografiske og adfærdsmæssige karakteristika med henblik på at finde frem til de bedste medarbejderordninger. Dernæst udarbejder vi ”karakterer” ud fra oplysningerne for at øge medarbejdernes engagement.

Målet er at hjælpe medarbejdere med at udvikle en bæredygtig tilgang til økonomisk velstand. Vi udfører en cost-benefit-analyse for bedre at sikre, at både medarbejdere og arbejdsgivere får maksimal værdi.

Hjælp uden forvirring

Der findes mange gode økonomiske råd rundt omkring. I mange tilfælde kæder rådgivere deres arbejde sammen med salg af investeringsprogrammer og produkter.

Mercer sørger for gennemsigtighed over for vores kunder og hjælper dem med at være gennemsigtige over for deres medarbejdere.

How Mercer can help

Mercer financial wellness programs help employees take action and reduce financial worries while employers increase workforce engagement and productivity.

Bliv kontaktet af en konsulent fra Mercer

Vi ser frem til at tale med dig
*Required Fields

Formue- og investeringsløsninger