DENNE PRIVATLIVSPOLITIK GÆLDER FOR ALLE BESØGENDE, DER ER BOSIDDENDE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE. HVIS DU ER BASERET UDEN FOR EØS, BEDES DU KLIKKE HERE.

 

If you would prefer to read this notice in English please click here.

 

Mercer LLC og dets datterselskaber (os) er engagerede i at beskytte privatlivet for vores kunder og brugere (du/dine), der besøger vores hjemmeside (”Siden”). Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om, hvordan vi indsamler personoplysninger, hvordan oplysninger anvendes, og hvordan vi vil beskytte alle eventuelle personoplysninger, du vælger at give os direkte eller via denne Side, via din arbejdsgiver eller administratoren af dine goder. 

 

Vi kan opbevare eller indsamle øvrige personoplysninger (samt andre typer oplysninger) om dig eller din virksomhed vedrørende andre forhold, der er underlagt andre politikker, aftaler og regler.

 

Denne Privatlivspolitik dækker følgende områder:

 

 


 

(1) Oplysninger vi indsamler om dig

Vi vil indsamle og behandle alle eller nogle af de følgende personoplysninger om dig:

 

    (a) Oplysninger frivilligt leveret af dig:

 

I forbindelse med brugen af denne Side kan du vælge at give os oplysninger, som kan hjælpe os til at servicere dig. Du kan fx give os din mailadresse for at anmode om oplysninger eller du kan sende os din mailadresse, så vi kan sende dig materiale, du har efterspurgt. Det kan også være, at du vælger at søge et job hos Selskabet og indsender en ansøgning via vores karriereside https://careers.mmc.com/. Alle personoplysninger du sender os vil kun blive brugt til det formål, der er angivet på karrieresiden eller i denne politik. 

 

     (b) Vores korrespondance

 

Hvis du kontakter os, vil vi typisk opbevare en fil med denne korrespondance. 

 

     (c) Oplysninger fra undersøgelser

 

Hvis vi beder dig om at gennemføre undersøgelser, som vi anvender til benchmarking og rapporter, indsamler vi de oplysninger, der er givet i den gennemførte undersøgelse.

 

     (d) Brug af hjemmeside og kommunikation

 

Detaljer om dit besøg på hjemmesiden og oplysninger, der er indsamlet via cookies og andre trackingteknologier, herunder, men ikke begrænset til, din IP-adresse og dit domænenavn, din browsertype og styresystem, trafikdata, lokalitetsdata, weblogs og andre kommunikationsdata samt de ressourcer du tilgår.

 

(2) Hvordan anvender vi dine personoplysninger

 

Dette afsnit beskriver de formål vi behandler, de personoplysninger vi indsamler og, i henhold til vores forpligtelser under europæisk lov, identificerer de ”retsgrundlag” vi baserer vores behandling af oplysninger på.

 

De europæiske databeskyttelseslove giver kun virksomheder lov til at behandle personoplysninger, når behandlingen er tilladt efter de specifikke ”retsgrundlag”, der er fastsat i loven (den fulde beskrivelse af hver af disse grundlag kan findes her).

 

     (a) Effektiv kommunikation med dig og drift af vores forretning

 

For at drive vores forretning, herunder at svare på dine anmodninger, og på anden måde kommunikere med dig eller for at udføre vores forpligtelser som følge af eventuelle aftaler, der er indgået mellem dig og os, hvilket i nogle tilfælde kan omfatte at videregive dine oplysninger til tredjepart som eksempelvis agenter eller underleverandører eller til vores rådgivere (fx juridiske, finansielle, forretningsmæssige eller andre rådgivere).

 

Grundlag for anvendelse: udførelse af kontrakt og legitime interesser (for at vi kan leve op til vores forpligtelser og levere vores tjenester til dig).

 

     (b) Markedsføringsmateriale til dig

 

For at give dig nyheder og tilbud, hvis du har valgt at modtage disse. Vi kan også bruge dine oplysninger til at markedsføre vores egne produkter og tjenester via post, e-mail, sms, telefon, fax og, hvis det kræves ved lov, vil vi bede om dit samtykke når vi indsamler dine oplysninger for at udføre nogle af disse typer markedsføring. 

 

Grundlag for anvendelse: samtykke og legitime interesser (for at holde dig opdateret med nyheder vedrørende vores produkter og tjenester).

 

    (c) Forsknings- og udviklingsformål

 

For at analysere dine personoplysninger sammen med oplysninger fra andre kunder til dataanalyseformål, herunder at med henblik på indsigt, rapporter og andre analyser for bedre at forstå og forbedre kvaliteten og markedsføringen af Mercers rådgivning, produkter og tjenester. Resultaterne af sådanne analyser vil ikke identificere bestemte kunder eller individer.

 

Grundlag for anvendelse: legitime interesser (for at vi kan forbedre vores tjenester).

 

    (d) Overvågning af visse aktiviteter

 

For at overvåge forespørgsler og transaktioner, så vi kan sikre kvalitet, overholdelse af procedurer og bekæmpe svindel.

 

Grundlag for anvendelse: retlige forpligtelser, retskrav og legitime interesser (for at sikre kvaliteten og lovligheden af vores tjenester).

 

    (e) Informere dig om ændringer

 

For at underrette dig om ændringer i vores tjenester og produkter.

 

Grundlag for anvendelse: legitime interesser (for at underrette dig om ændringer i vores tjenester).

 

    (f) Sikre at hjemmesideindhold er relevant

 

For at sikre, at indholdet på vores hjemmesider bliver præsenteret på den mest effektive måde for dig og på din enhed, hvilket kan indebære videregivelse af dine oplysninger til samarbejdspartnere, leverandører og/eller tjenesteudbydere.

 

Grundlag for anvendelse: udførelse af kontrakt, legitime interesser (for at vi kan levere indhold og tjenester til dig på hjemmesiderne).

 

    (g) Omorganisering eller ændringer i forretningen

 

Hvis vi: (i) er i forhandlinger med henblik på salg af vores forretning eller dele heraf til en tredjepart, (ii) bliver solgt til en tredjepart eller (iii) gennemgår en omorganisering, kan det være nødvendigt at overføre nogle eller dele af dine personoplysninger til den relevante tredjepart (eller dets rådgivere), som en del af en eventuel due diligence med det formål at analysere et påtænkt salg eller omorganisering. Det kan også blive nødvendigt for os at overføre dine personoplysninger til den omorganiserede enhed eller tredjepart efter salget eller omorganiseringen til deres anvendelse til de samme formål, som angivet i denne politik.

 

Grundlag for anvendelse: legitime interesser (for at vi kan lave ændringer i vores forretning).

 

    (h) I forbindelse med retlige eller lovgivningsmæssige forpligtelser

 

Vi behandler dine personoplysninger, så vi kan overholde vores lovgivningsmæssige forpligtelser eller som en del af vores dialog med tilsynsmyndigheder, hvilket kan inkludere videregivelse af dine personoplysninger til tredjepart, domstole, tilsynsmyndigheder, og/eller retshåndhævende myndigheder i forbindelse med forespørgsler, sagsanlæg eller undersøgelser af sådanne parter overalt i verden, eller hvor det kræves. Hvor det er tilladt, vil vi rette en sådan henvendelse videre til dig eller give dig besked, før vi giver et svar, med mindre dette vil have en negativ påvirkning på forhindring eller opklaring af en forbrydelse.

 

Grundlag for anvendelse: retlige forpligtelser, retskrav, legitime interesser (for at samarbejde med retshåndhævende myndigheder og tilsynsmyndigheder).

 

     (i) Screening for bedrageri, hvidvask og overtrædelse af sanktioner

 

Når vi etablerer eller vedligeholder klientforhold for at kunne levere bestemte tjenester, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at foretage screenings for bedrageri, hvidvask og overtrædelser af sanktioner.

 

Grundlag for anvendelse: retlige forpligtelser.

 

    (j) Aktuartjenester

 

Såfremt Mercer lokalt leverer aktuartjenester vil vores aktuarer behandle personoplysninger med henblik på at levere eventuelle aktuartjenester, herunder kreditvurderinger af vores kunders pensionsordninger, udføre komplekse beregninger af individuelle pensionsgoder, rådgivning vedrørende administration af pensionsordninger, overholdelse af lovmæssige forpligtelser eller andre af sådanne tjenester, der efterspørges af vores kunder og udføres af et medlem af Institute & Faculty of Actuaries, herunder enhver Scheme Actuary.

 

Grundlag for anvendelse: legitime interesser.

 

(3) Hvordan beskytter vi dine personoplysninger

 

    (a) Sikkerhed på internettet

 

Ingen datatransmission over internettet eller hjemmesiden kan garanteres at være sikker imod ulovlig indtrængen. Vi opretholder dog kommercielt tilstrækkelige fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med lovmæssige krav til databeskyttelse.   

 

Alle oplysninger du giver til os opbevares på vores sikre servere og tilgås og anvendes i henhold til vores sikkerhedspolitikker- og standarder. Hvis vi har givet dig (eller du har valgt) et kodeord, der gør det muligt for dig at tilgå forskellige dele af vores hjemmesider, er du ansvarlig for at holde kodeordet fortroligt og for at overholde eventuelle andre sikkerhedsprocedurer, vi underretter dig om. Vi anmoder dig om ikke at dele et kodeord med nogen.

 

     (b) Overførsel uden for EØS

 

Dine personoplysninger vil blive tilgået af medarbejdere eller leverandører i, overført til, og/eller opbevaret på, en destination uden for det land du befinder dig, hvor databeskyttelseslovgivningen kan være af lavere standard end i dit land. Vi vil, under alle omstændigheder, beskytte dine personoplysninger som beskrevet i denne Privatlivspolitik.

 

Hvis vi overfører personoplysninger fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og ud af EØS, er vi forpligtet til at træffe specifikke foranstaltninger for at beskytte de relevante personoplysninger. Visse lande uden for EØS er blevet godkendt af Europa-Kommissionen til at have passende beskyttelse på niveau med databeskyttelseslovgivningen i EØS, og der er derfor ikke krav om yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at overføre personoplysninger til disse jurisdiktioner. I lande der ikke har denne godkendelse (se hele listen her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), vil vi fastlægge et retsgrundlag, der begrunder en sådan overførsel, som fx MMC Binding Corporate Rules, standardkontrakter eller andre retsgrundlag der er tilladt i henhold til gældende lovkrav.

 

Du bedes venligst kontakte os, som beskrevet nedenfor, hvis du ønsker at se en liste med de specifikke sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes i forbindelse med overførsel af dine personoplysninger.

 

     (c) Opbevaringsbegrænsning

 

Vi opbevarer dine personoplysninger i det tidsrum hvor det er nødvendigt til de(t) behandlingsformål, de er blevet indsamlet til og eventuelle forenelige formål (fx hvis vi er påkrævet at opbevare personoplysninger i længere tid end det behandlingsformål de er indsamlet til, for at kunne overholde retlige forpligtelser). Vores slettefrister er baseret på vores forretningsbehov og de af dine oplysninger, der ikke længere er nødvendige, vil blive anonymiseret (og de anonymiserede oplysninger blive opbevaret) eller forsvarligt destrueret.

 

(4) Dine rettigheder og hvordan du kontakter os

 

    (a) Markedsføring

 

Du har ret til at bede os om ikke, at anvende dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du kan til enhver tid udøve denne rettighed ved at klikke på ”frameld” i enhver elektronisk markedsføringshenvendelse der er sendt til dig, eller ved at kontakte os som beskrevet nedenfor.

 

     (b) Opdatering af oplysninger

 

Vi vil anvende rimelige bestræbelser på at sikre, at dine personoplysninger er korrekte. For at støtte os i dette, bør du underrette os om eventuelle ændringer i de personoplysninger du har givet os, ved at kontakte os som beskrevet nedenfor.

 

     (c) Dine rettigheder

 

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende vores anvendelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os som beskrevet nedenfor. I visse tilfælde har du ret til, at:

 

  • a) a) få yderligere oplysninger om vores anvendelse af dine oplysninger 
  • b) anmode os om, at give dig en kopi af de oplysninger, du har givet os
  • c) anmode os om, at opdatere eventuelle unøjagtigheder i de personoplysninger, vi har
  • d) anmode os om at slette eventuelle personoplysninger, som vi ikke længere har et retsgrundlag til at anvende 
  • e) gøre indsigelse med enhver behandling, som Mercer baserer på ”legitim interesse”-grundlaget, med mindre vores argument for at foretage den behandling går forud for dine databeskyttelsesrettigheder
  • f) gøre indsigelse mod direkte markedsføring (herunder eventuel profilering til sådanne formål) og
  • g) anmode os om at begrænse anvendelsen af dine oplysninger, mens vi vurderer din anmodning,
  •  

og hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger, eller som angivet da samtykket blev givet.

 

Din udøvelse af disse rettigheder er genstand for visse undtagelser for at varetage samfundets interesser (fx forebyggelse eller efterforskning af strafbare handlinger) og vores interesser (fx opretholde legal privilegium). Hvis du udøver dine rettigheder, vil vi undersøge din berettigelse og vil bestræbe os på at svare inden for en måned.

 

Hvis du er utilfreds med vores anvendelse af dine personoplysninger eller vores svar på en eventuel anmodning vedrørende rettighederne, har du ret til at indgive en klage til databeskyttelsesinstansen i dit land.

 

     (d) Kontakt os

 

Hvem der er den ”dataansvarlige” for behandlingen af dine personoplysninger under denne Privatlivspolitik afhænger af, hvor du er lokaliseret. Se venligst på denne liste, hvilke koncernselskaber der er dataansvarlige i hvilke lande.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Privatlivspolitik bedes du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på privacycoordinator@mercer.com.

 

(5) Hvordan anvender vi cookies

 

Vi anvender forskellige værktøjer til at forbedre brugeroplevelsen på Siden og tracke brugerne på Siden, herunder cookies og web-beacons. Cookies er små tekstfiler, som en hjemmeside gemmer på din computer for at kunne huske oplysninger om dit besøg. Web-beacons er små grafikker med en unik identifikator, der er usynligt integreret på hjemmesiderne. Hverken cookies eller web-beacons kan aflæse data fra din computers harddisk eller indsamle personoplysninger. Vi anvender oplysninger indsamlet fra cookies og web-beacons til at forbedre din oplevelse og den generelle kvalitet af vores tjenester. Vi kan også anvende cookies og web-beacons til at indsamle oplysninger fra tredjeparter (som fx Google) til at hjælpe med at reklamere for vores produkter og tjenester, analysere effektiviteten af vores markedsføring eller Sidens ydeevne og for at klarlægge, hvorvidt du kan være interesseret i andre produkter eller tjenester. Vi anvender også web-beacons som hjælp til at levere cookies og udarbejde analyser. Vores cookies og web-beacons kan også komme fra tredjeparts tjenesteleverandører, der har tilladelse til at bruge sådanne værktøjer på vores Side.

 

Du kan afvise at acceptere samt slette cookies ved at tilpasse dine browserindstillinger. Bemærk, at afvisning eller sletning af cookies kan påvirke din browseroplevelse på Siden eller forhindre dig i at benytte nogle af dens tjenester, hvilket kan resultere i sletning af indstillinger du har lavet. For yderligere information om hvordan du afviser eller sletter cookies, kan du bruge din browsers hjælpe-funktion eller besøge. Vi er en del af et annoncenetværk, der kan anvende din browserhistorik på tværs af de øvrige medvirkende hjemmesider for at vise dig interessebaserede annoncer på disse hjemmesider. Da data der anvendes til interessebaseret annoncering også anvendes til andre nødvendige formål (herunder levering af vores produkter, analyser og afsløring af bedrageri) vil oplysningerne stadig blive indsamlet, selvom du framelder dig interessebaseret annoncering. Du vil heller ikke stoppe med at få vist annoncer eller få vist færre annoncer. Hvis du framelder dig, vil de annoncer du ser dog ikke være interessebaserede, og kan derfor være mindre relevante i forhold til dine interesser. Vi anvender ikke teknologi, der reagerer på “Spor ikke”(DNT)-signaler fra din browser. Du kan også fravælge interessebaseret annoncering ved at installere et browserplugin fra tredjeparten, hvor det er tilgængeligt. For yderligere information om interessebaseret annoncering henvises til: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

Desuden anvender vi forbindelse med at sikre netværkssikkerhed og konsekvent service til alle, softwareprogrammer der kan overvåge netværkstrafik, identificere uautoriseret adgang eller adgang til ikke-offentlige oplysninger, opdage computervira og anden software der kan beskadige vores computere eller netværk, samt overvåge og finjustere effektiviteten af vores netværk og denne Side. Under en sådan overvågning kan disse programmer muligvis registrere yderligere oplysninger fra din computer som fx din IP-adresse, adresser fra datanet og andre tekniske oplysninger. Sådanne eventuelle oplysninger bruges kun til at opretholde sikkerhed og ydeevne på vores netværk og computersystemer.

 

(6) Hvordan vil ændringer til denne Privatlivspolitik blive foretaget

 

Vi kan ændre indholdet på vores hjemmesider samt vores anvendelse af cookies og dermed kan vores Privatlivspolitik og Cookiepolitik også ændres fra tid til anden. Hvis vi ændrer denne Privatlivspolitik opdaterer vi datoen for opdatering nedenfor. Hvis ændringerne er væsentlige, vil vi tage rimelige skridt for at underrette dig om ændringerne.

 


 

Denne Privatlivspolitik blev senest opdateret 9. maj 2019.

[BACK TO TOP]