Investments
Responsible Investment

Responsible Investment (RI) is focused on the integration of environmental, social & corporate governance (ESG) risks and opportunities into the investment process, along with the exercise of active ownership (voting and engagement). RI champions sustainable investment approaches that consider these ESG risks and opportunities, recognising their material impact on long-term risk and return outcomes. 

Looking at investment through an RI lens offers an investment view that is more likely to create and preserve long-term value. This is an important touchpoint within Mercer’s investment beliefs. It ensures the viability and sustainability of value, not just over the next five or ten years, but over the next 20, 30 or 50.  Taking a long-term view is never easy, especially when short-term demands require so much consideration and compete for the attention of already stretched resources. It involves challenging the status quo, questioning how capital could be better allocated and utilised, and considering what risks might emerge in the future.

Mercer has been at the forefront of this important aspect of investing since forming a dedicated global team of RI specialists in 2004.  

Our RI team’s thought leadership, innovation, advice and research helps Mercer’s clients and our own portfolio managers mitigate risk, demonstrate active ownership, and construct investment portfolios targeting long-term returns and sustainable growth. The team also helps those investors seeking greater alignment between their organisation’s values, policies, and investment allocations.  It seeks to challenge current thinking and always think long-term to anticipate and drive beneficial change. In short, our RI team helps shape and set the ESG agenda for investors around the world.

Our research and innovative thinking in this area dovetails with our broader Mercer Governance Practice Solutions and Mercer’s industry engagement with highly-regarded groups like the World Bank Group’s International Finance Corporation (IFC) and the Investor Groups on Climate Change (IGCC).

Mercer’s Investment Framework for Sustainable Growth


Mercer’s Investment Framework for Sustainable Growth outlines how we work with our clients in each stage of the investment process, from beliefs and policy, to processes and portfolio. Whatever your beliefs, can you express and stand by them?  Mercer helps Boards and investment teams review, agree on, understand and articulate their beliefs, investment policies and processes to guide future decision making and remain alert to ESG factors. Mercer can also help construct a sustainable investment portfolio that will be rolling along years from now.            

Beliefs   Policy  & Process   Portfolio
 • Board  Training
 • Beliefs  Workshops
 • Sensitive Investment Topics Analyser (SITA)

 

 • ESG Policy
 • Industry Initiatives
 • Proxy Voting and Engagement
 
 • ESG Ratings
 • Asset Allocation and Climate Change Risk
 • Thematic Investments by Asset Class
 • Sustainable Opportunities
 • Multi-manager Funds

The Pursuit of Sustainable Returns


As per Mercer’s investment framework for sustainable growth, sustainable investment returns for a portfolio need to consider how ESG and sustainability themes are integrated by asset class.  Incorporating investments that reflect a greater level of ESG integration or sustainability themes into the asset allocation framework is an area in which we’ve seen growing interest. We believe regulatory pressures to meet global standards of ESG integration and responsible stewardship will only increase in coming years and we therefore see this as an area of increasing importance over the long term for all investors. 

Mercer has developed a complete portfolio reference guide, which outlines all the drivers for addressing sustainable growth trends at a portfolio level for each major asset class. The Pursuit of Sustainable Returns summary of this complete guide is accessible at right.  

Over a Decade of Innovation and Research


Mercer has been leading the field in sustainable investing since 2004. Our RI team has a long history of innovative research, developing new tools and processes, and partnering with industry leaders. We examined sustainability trends with our seminal 2011 study examining the strategic asset allocation implications of climate change and returned to build upon that knowledge with the groundbreaking Investing in a Time of Climate Change study that confirmed climate change as an investment risk that could no longer be ignored, and contributed to the discussions leading to the December 2015 Paris Agreement. We have championed governance, as with our 2013 report on building a long-term shareholder base through loyalty-driven securities, and we’ve led in the area of ESG integration, assigning explicit ESG ratings across all asset class strategies as part of our manager research process.  
 

Jane Ambachtsheer ‘in person’
The PRI in Person team caught up with Jane Ambachtsheer to reflect on a decade of Mercer RI.

Contact a Mercer Consultant

Leave us your details and we will get back to you shortly.
*Felt påkrævet
Investments
Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer fokuserer på integration af ESG (enviroment, social, governance) risici og muligheder i investeringsprocessen, sammen med udøvelsen af ​​aktivt ejerskab.

Ansvarlige investeringer vil typisk have et mere langsigtet perspektiv på værdiskabelse - en væsentlig faktor i Mercers tilgang til investering. Det bidrager til bæredygtighed og stabilitet i værdiskabelsen - ikke kun på 5 til 10 års sigte, men på 20, 30 eller 50 års sigte. Det kræver disciplin at opretholde et langsigtet perspektiv, og man skal være villig til at udfordre status quo, i forhold til om kapitalen kan fordeles og udnyttes bedre i betragtning af de risici, der kan opstå i fremtiden.

Mercer har været førende inden for ansvarlige investeringer siden 2004, hvor vi etablerede et dedikeret team af specialister.

Med ”thought leadership”, innovation og rådgivning hjælper Mercer vores kunder og vores egne porteføljeforvaltere til at begrænse risiko, udøve aktivt ejerskab og opbygge investeringsporteføljer rettet mod langsigtet afkast og bæredygtig vækst.

Vores specialister hjælper også professionelle investorer, der søger større tilpasning mellem deres organisations værdier & politikker og deres investeringsallokeringer. Vi arbejder med at forme og sætte ESG-dagsordenen for investorer verden over og samarbejder med ansete organisationer som Verdensbankens International Finance Corporation (IFC) og Investor Groups on Climate Change (IGCC).

Mercer og bæredygtig vækst

 

Mercer guider vores kunder i hvert trin i investeringsprocessen. Vi hjælper bestyrelser og professionelle investorer med at gennemgå, blive enige om, forstå og artikulere deres overbevisninger, investeringspolitikker og processer, så de kan tage ESG-faktorer med i betragtning ved fremtidige beslutninger. Mercer kan også hjælpe med at opbygge en bæredygtig langsigtet investeringsportefølje. Mercers Investeringsramme for bæredygtig vækst beskriver denne process.

Holdninger   Politikker & proces   Portefølje
 • Bestyrelsestræning
 • Workshops
 • Sensitive Investment Topics Analyser (SITA)

 

 • ESG-politik
 • Initiativer i industrien
 • Engagement og stemmeret
 
 • ESG-ratings
 • Aktiv allokering og risiko ved klimaforandringer
 • Temabaserede investeringer på aktivklasser
 • Bæredygtige muligheder
 • Multi-manager Funds

 

Jagten på bæredygtigt afkast


I henhold til Mercers investeringsramme for bæredygtig vækst skal ESG og bæredygtighedstemaer integreres i en porteføljes aktivklasser for at skabe bæredygtige investeringsafkast. Vi har set stigende interesse for inddragelse af investeringer, der afspejler et større niveau af ESG-integration eller bæredygtighedstemaer i aktivallokeringsrammen. Vi mener, at området bliver af stigende betydning på lang sigt for alle investorer, bl.a. som følge af et stigende regulatorisk pres for at opfylde globale standarder for ESG-integration og ansvarlig forvaltning. Mercer har udviklet en komplet guide, der beskriver hvordan du håndterer bæredygtige væksttendenser på porteføljeniveau for hver større aktivklasse. Se et resume af guiden ”The Pursuit of Sustainable Returns” her.

Mere end et årti med innovation og studier


Mercer har lang erfaring med ansvarlig investering. På baggrund af innovative studier har vi udvikliet nye processer og værktøjer i samarbejde med brancheledere. Vi har været i føresædet siden 2004, og gennem vores studie  ”Investing in a Time of Climate Change” bekræftede vi, at klimaforandringer er en investeringsrisiko, der ikke kan ignoreres. Vi arbejder kontinuerligt med tildelingen af ESG-ratings på tværs af alle aktivklasse-strategier som led i vores analyse og vurdering af kapitalforvaltere verden over. 
 

Jane Ambachtsheer ‘in person’
Hør Jane Ambachtsheer reflektere over et årti med ansvarlige investeringer i Mercer.