Mercer Danmark | Investments

Mercer Danmark | Investments

Vores forretningsområder
Investments

Global styrke og lokal ekspertise der er tilpasset de lokale behov

Det kræver den rette kompetence at forvalte investeringer og sikre vækst. Mercer Investements hjælper institutionelle investorer med deres kapitalforvaltning. Vi støtter den ansvarlige for egenkapitalen gennem hele investeringscyklus - fra investeringsstrategien, porteføljekonstruktion og valg af forvalter til implementering af investeringsstrategien og opfølgning. Vores kundebase tæller pensions- og forsikringsselskaber, fonde, kommuner m.fl. Globalt tæller investeringsteamet 2200 medarbejdere på 60 kontorer i 60 lande.

Tilpasninger efter kundens behov

Mercers investeringsydelser er udarbejdet til kunden, der vil have uafhængig og specialiseret rådgivning og alternativt uddelegere nogle eller alle afgørelser. Vi tilbyder:

  • Analyse og værktøj
    Mercerinsight er et analyseværktøj, der giver investorer adgang til samme information, som den Mercers konsulenter anvender. Vi har over 120 dedikerede forvaltningsanalytikere, der løbende evaluerer kapitalforvalteres investeringsstrategier. Værktøjet indeholder data på over 5.800 kapitalforvaltere og over 29.000 strategier, hvoraf over 9.800 også indeholder en kvalitativ vurdering (rating).
  • Rådgivning
    Vi tilbyder kvalificeret objektiv rådgivning, der er tilpasset hver investors behov - enten løbende eller i projektform. På globalt plan hjælper vi over 2.200 investorer, der repræsenterer en forvaltningsvolumen på 9.200 milliarder USD.
  • Investeringsløsninger
    Vi udarbejder skræddersyede investeringsløsninger for hele eller dele af investorens porteføljer. Færdige investeringsløsninger er baseret på Mercers ekspertise indenfor forvaltningsanalyse og porteføljekonstruktion i alle aktivklasser. Globalt har vi ansvaret for forvaltningen af over 130 milliarder USD for 550 investorer.


 

Deltag i debatten

Investments-ydelser

Ydelsesbaserede pensionsordninger

Mercer kan hjælpe med styring af risici i forhold til for eksempel markedsvolatilitet, gældsforpligtelser, og forventninger om reducering af omkostninger og bidrag.
Læs mere her

Bidragsbaserede pensionsordninger

Mercer kan hjælpe med at udforme, planlægge og administrere tilpassede bidragsbaserede pensionsordninger. Vi hjælper arbejdsgivere med at optimere ordninger både globalt og lokalt.
Læs mere her

Medarbejdervelstand

Mercer hjælper virksomhedens medarbejdere med at reducere økonomiske bekymringer, og øger derved deres motivation og produktivitet.
Læs mere her

Alternative investeringer

Mercers afdeling for alternative investeringer sikrer mod aktieudsving og inflationsafdækning, og øger opnåelse af bedre afkast.
Læs mere her

Fonde og legater

Mercer hjælper stiftelser og fonde med at realisere højere risikotilpassede resultater, og dermed med at opfylde en højere mission.
Læs mere her

Økonomisk rådgivning

Mercer hjælper med at styrke medarbejderstaben, idégenerering, udførelse af due diligence-undersøgelser og vurdering af driftsmæssige og høje risici.
Læs mere her
  Bliv kontaktet af en konsulent fra Mercer
Vi ser frem til at tale med dig.
*Felt påkrævet