REGERINGSUDSPIL TIL SKATTEREFORM

01 09 2017

Danmark, København


Regeringens udspil ”Sådan forlænger vi opsvinget” indeholder et ønske om at gøre det mere attraktivt at spare op til pensionisttilværelsen for de personer, der bliver ramt af modregning.


Som det er i dag kan det for nogle være en privatøkonomisk fordel kun at indbetale en lille del af den samlede løn til pension, da det ikke kan betale sig for dem at spare op i en fradragsberettiget pensionsordning (livrente- eller ratepension). Det skyldes, at pensionsudbetalingerne bliver modregnet i de offentlige ydelser efter pensionsalderen – en problematik der også er omtalt som samspilsproblemet.
    
"Som Mercers årlige globale pensionsanalyse viser, så har Danmark verdens bedste pensionssystem – dog er netop modregningsproblematikken en svaghed ved systemet i dag. Tilstrækkelig pensionsopsparing er afgørende for, at danskerne kan opretholde en tilfredsstillende pensionisttilværelse, og Mercer anser det som meget positivt at man politisk søger at styrke incitamentet til at spare op", udtaler Maria Hjorth, direktør for Mercer i Danmark.

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at indføre et ekstra skattefradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensionsordninger og puljen til det blev afsat i juni 2017 ifm. aftalen om flere år på arbejdsmarkedet.

Personer, der sparer op til egen pension, er mindre afhængige af ydelser fra staten i deres alderdom. Lavere skat på pensionsindbetalinger vil gøre det mere attraktivt at spare op til egen pension. Samtidig bliver gevinsten ved at arbejde større.

Sådan vil regeringen styrke incitamentet til opsparing


  • Skattefradrag ved indbetaling til fradragsberettigede pensionsordninger. Der indføres et nyt skattefradrag for pensionsindbetalinger. Lavere skat på pensionsindbetalinger vil gøre det mere attraktivt at spare op til sin egen pension. Det medfører samtidig en skattenedsættelse til personer, der indbetaler til pension.

  • Indbetaling til pension skal give ret til beskæftigelsesfradrag. Den nuværende forskelsbehandling, hvor pensionsindbetalinger (i modsætning til udbetalt løn) ikke indgår i grundlaget for beskæftigelsesfradraget, afskaffes.

  • Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes. Udligningskatten, der som udgangspunkt betales af de samlede pensionsudbetalinger over et vist niveau, afskaffes fra 2018.

Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om et forhandlingsudspil og at meget kan ændre sig frem mod den endelige vedtagelse. Så snart der er mere konkrete aftaler, vil Mercer sørge for yderligere information.

Mercer mener generelt at det er afgørende, at sikre at tiltroen til det danske pensionssystem bevares bredt i befolkningen, og at det til en hver tid – uanset indkomst niveau – skal kunne betale sig at spare op til sin pensionstilværelse.CONTACT INFORMATION