DANMARK SLÅET PÅ MÅLSTREGEN - HOLLAND OVERTAGER TOPPLACERINGEN SOM VERDENS BEDSTE PENSIONSSYSTEM

22. oktober 2018

Danmark, København


Danmark slået på målstregen - Holland overtager topplaceringen som verdens bedste pensionssystem

 

  • Danmarks score stiger men Holland springer højere og tager førstepladsen som verdens bedste pensionssystem
  • Danmark ligger fortsat bedst i undersøgelsen på bæredygtighed
  • De nordiske lande indtager fire af de seks bedst placerede pensionssystemer

Mercers årlige undersøgelse af pensionssystemer i verden viser, at Holland med et mulehår overtager pladsen, som verdens bedste pensionssystem i Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI). Med kun 0,1 points føring må Danmark se sig overhalet på målstregen af Holland. Selvom Danmarks samlede score øges, er det ikke nok til at kunne fastholde førerpositionen gennem de seneste seks år. 


Læs Danmark highlights og download rapporten her >


”Det er vigtigt ikke at overtolke på symbolikken i, at Danmark ikke længere ligger nummer 1. Danmark opnår en højere score end sidste år, og med kun 0,1 points forskel er undersøgelsens konklusion, at Danmark og Holland har de klart bedste pensionssystemer i verden” udtaler Maria Hjorth, direktør i Mercer Danmark. ”Holland overhaler os, da de scorer bedre på faktorer som højere real økonomisk vækst, højere pensionsalder og højere dækningsgrad dvs. en pensionsydelse, der er tættere på den gennemsnitlige lønindkomst end i Danmark.”        


Danmark har stadig et af verdens bedste pensionssystemer og den samlede score viser, at det danske pensionssystem er yderligere styrket i forhold til sidste år. Det danske pensionssystem scorer højere, primært fordi pensionsalderen løbende øges, erhvervsfrekvensen blandt 55-64 årige er stigende og at danskerne har en høj pensionsindbetaling i forhold til lønnen.


For at styrke det danske pensionssystem yderligere fremhæver rapporten tre områder, der kan forbedres:


  • Selvom vi allerede sparer meget op skal vi samlet set spare mere op
  • Vi bør øge fokus på, at sikre ægtefæller en mere ligelig fordeling af de opsparede pensionsmidler ved skilsmisse
  • Vi skal blive endnu bedre til at gøre det attraktivt for de ældre at forblive på arbejdsmarkedet i takt med, at den forventede levetid øges

”Det er vigtigt, at vi løbende forholder os til, hvilket liv og levestandard vi ønsker, når vi trækker os fra arbejdsmarkedet. Selvom pension for mange er lige så kedeligt, som at se maling tørre, så ligger ansvaret for at få sparet tilstrækkeligt op hos hver enkelt af os. Det kan blive dyrt at være passiv i forhold til at tage ansvar for sin pension, og du risikerer at begrænse din fleksibilitet i forhold til, hvornår du ønsker at pensionere dig. Samtidig reducerer du potentielt kvaliteten af det liv, du kan leve som pensionist, siger Maria Hjorth.


Undersøgelsen har i de syv år Danmark har været med anbefalet, at det danske pensionssystem styrkes ved en mere ligelig deling af pensionsmidler ved skilsmisse.


”Vi savner en fornyet dialog om fordeling af pension ved skilsmisse. Som reglerne er i dag, er det vores anbefaling, at man som par forholder sig til, hvordan pensioner skal deles i tilfælde af en skilsmisse. Måden at sikre en ligelig fordeling af pensionsformuen i dag er at oprette en ægtepagt. Det kan gøres nemt på nettet eller med hjælp fra en pensionsrådgiver. Det er dog vores vurdering, at mange par ikke får taget dialogen i tide” udtaler Maria Hjorth.


Derudover fremhæver rapporten, at vi skal gøre det endnu mere attraktivt at blive på arbejdsmarkedet. Flere initiativer er allerede implementeret og effekten er også begyndt at vise sig, da flere bliver på arbejdsmarkedet frem til folkepensionsalderen.


”Vi skal forberede os på at blive længere i arbejde. Det kræver, at arbejdsgivere er villige til at tilbyde en mere fleksibel tilknytning til arbejdsmarkedet og er åbne over for at ansætte og holde på de ældre” siger Maria Hjorth.


”Der har været meget debat om at hæve pensionsalderen, og politisk er det ikke en sag, der appellerer til mange vælgere. Faktum er, at med en stigende levetid og dermed potentielt flere år som folkepensionist, så skal årene på arbejdsmarkedet tilpasses for at sikre den fortsatte finansiering af vores pensionisttilværelse, siger Maria Hjorth og fortsætter. ”I stedet for at være fokuseret på at alle skal have samme pensionsalder, bør det overvejes i større grad se på antallet af år på arbejdsmarkedet og type af job. De mennesker, der har haft fysisk hårde job bør have mulighed for at gå tidligere end akademikere og andre, der ikke udsættes for fysisk nedslidning i samme grad. En mere differentieret tilgang til pensionssystemet kan være en måde at sikre systemets robusthed på sigt.”


Det er 10. år i træk, at undersøgelsen om verdens bedste pensionssystemer gennemføres. Undersøgelsen viser, hvilke lande der er mest og mindst forberedt på at imødekomme udfordringen med at finansiere aldrende befolkninger. I dette års undersøgelse er 34 landes pensionssystemer blevet analyseret. Konklusionen er, at Holland og Danmark med henholdsvis 80,3 og 80,2 point, begge tilbyder pensionssystemer i verdensklasse. Danmark og Holland er de eneste lande, der opnår scoren A.


De nordiske lande indtager fire af de seks bedst placerede pensionssystemer


Det danske pensionssystem opnår fortsat en højere score (80.2) end vores nordiske naboer. Finland indtager en 3. plads med en score på 74,5, fulgt af Sverige på en 5. plads med 72,5 point og Norge på en sjette plads med 71,5 point. Norge falder to pladser ned af rangstien blandt andet på grund af et fald i dækningsgrad dvs. pensionsydelsens størrelse i forhold til den gennemsnitlige lønindkomst. Danmark har blandt andet opnået en højere score som følge af, at minimumpensionen og nettokompensationsgraden er højere end i de andre nordiske lande. Derudover er Danmarks pensionsformue i forhold til BNP den højeste målt i undersøgelsen.


Den aldrende befolkning udfordrer pensionssystemer


Aldrende befolkninger skaber udfordringer for regeringer over hele verden. Politikere kæmper for at balancere de to mål om at levere økonomisk sikkerhed til deres pensionister, som både er tilstrækkelig for den enkelte og bæredygtig for økonomien.


Forfatter af undersøgelsen og senior partner hos Mercer Australien, Dr. David Knox siger, at det naturlige udgangspunkt for at have et pensionssystem i verdensklasse er, at det sikrer den rette balance mellem tilstrækkelighed og bæredygtighed.


"Det er en udfordring, som politikere brydes med," siger Dr. Knox. "For eksempel er et system, der giver meget generøse fordele på kort sigt, næppe bæredygtigt på lang sigt, mens et system, som er bæredygtigt i mange år, måske kun giver meget beskedne midler til modtagerne af pensionsydelsen. Spørgsmålet er - hvad er en passende afvejning? "


Undersøgelsen viser, at der er en spænding mellem tilstrækkelighed og bæredygtighed. Det er særlig tydeligt, når man ser på Europas resultater. Danmark, Holland og Sverige scorer A- eller B-karakterer for både tilstrækkelighed og bæredygtighed, imens Østrig, Italien og Spanien scorer en B-karakter for tilstrækkelighed men en E-karakter for bæredygtighed, hvilket peger på vigtige områder, der kræver reform.


Dr. Knox tilføjer, at det ikke er nok for et pensionssystem at være bæredygtigt eller tilstrækkeligt; en fremtrædende dimension til debatten om, hvad der udgør et system i verdensklasse, er "dækning" og andelen af den voksne befolkning, der sparer op i systemet.


"I nogle lande er bred dækning succesfyldt gennemført gennem obligatoriske pensionssystemer via arbejdsgiver eller i nogle tilfælde via automatiske tilmeldingsordninger," siger han.

”Med ændringer i måden mennesker arbejder på rundt om i verden, skal vi sikre, at disse ordninger omfatter alle, så hele arbejdsstyrken fremover sparer op. Det gælder for start ups og den voksende ”gig economy”, selvstændige og enhver, der har indkomststøtte, dvs. er på forældreorlov, modtager invalideindkomst eller arbejdsløshedsunderstøttelse eller lignende”, siger Maria Hjorth.


David Anderson, chef for Mercer International tilføjer, at det er positivt at se regeringer initiere pensionsreformer i takt med at den forventede levealder stiger.

"Udviklede økonomier har i nogen tid været opmærksomme på de demografiske udfordringer, som deres pensionssystemer står overfor. I mindre udviklede økonomier, er det glædeligt at se, at mange regeringer anerkender de samme tendenser i deres egne befolkninger og tager initiativ til at løse dem. Sådanne tiltag gør fremtidige pensionssystemer mere bæredygtige på længere sigt," siger han.

"Aldrende befolkninger, høje statsgældsniveauer i nogle lande og den globale konkurrence om lavere afgifter, begrænser nogle landes evne til at forbedre deres pensionssystemer. Med et årti af unikke data kan denne undersøgelse og anden forskning give værdifulde globale komparative indsigter til at designe mere robuste pensionssystemer", siger professor Deep Kapur, direktør for Australian Center for Financial Studies.


Melbourne Mercer Global Pension Index – inspiration til forbedring af pensionssystemer


Med fokus på at skabe bedre liv i pensionsalderen, giver årets indeks en dybere fortolkning af de globale pensionssystemer. Undersøgelsen er i 2018 udvidet til at omfatte Hong Kong, Peru, Saudi Arabien og Spanien. Indekset måler 34 pensionssystemer mod mere end 40 indikatorer for at måle deres tilstrækkelighed, bæredygtighed og integritet. Denne tilgang fremhæver et vigtigt formål med indekset - at muliggøre sammenligninger af forskellige systemer og inspirere til at styrke pensionssystemer globalt.


Nogle pensionssystemer står over for en stejlere vej til langsigtet bæredygtighed end andre og alle lande starter fra et udgangspunkt med egne unikke faktorer. Ikke desto mindre kan alle lande gøre noget for at skabe et bedre system.

"Indekset er en vigtig reference for politikere verden over for at lære af de mest tilstrækkelige og bæredygtige systemer," siger Dr. Knox. "Vi ved, at der ikke findes et perfekt system, der kan anvendes universelt, men der er mange elementer i de bedste pensionssystemer, som kan eksporteres til andre lande og bruges som inspiration til at skabe bedre pensionssystemer.”


Årets indeks viser, at mange nord-vestlige europæiske lande fører i udviklingen af pensionssystemer i verdensklasse. Holland opnår med en samlet score på 80,3 at slå Danmark af førstepladsen, en plads Danmark har haft i seks år med 0,1 point. Finland skubber Australien (72,6) ud af top 3 med en samlet score på 74,5 og Sverige (72,5) tager femte pladsen.


Melbourne Mercer Global Pension Index – Overordnede resultater


Indekset er opdelt i tre kategorier – tilstrækkelighed, bæredygtighed og integritet og måler hvert pensionssystem på mere end 40 indikatorer.


Læs Danmark highlights og download rapporten her >


 


Melbourne Mercer Global Pension Indeks


Melbourne Mercer Global Pension Indeks er udgivet af Australian Centre for Financial Studies (ACFS) i samarbejde med Mercer og delstaten Victoria, som står bag størstedelen af finansieringen. Der er også blevet ydet finansiel støtte af The Finnish Centre for Pensions.


Om Mercer


Mercer er en global konsulentvirksomhed indenfor rådgivning om pension, investering og HR.


Mercer hjælper kunder verden over med at fremme sundhed og performance af deres vigtigste aktiv - medarbejderne. Mercer har 23.000 medarbejdere, har kontorer i 44 lande og er aktive i mere end 130 lande verden over. Som datterselskab i Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), er Mercer del af et globalt team af professionelle servicevirksomheder, der tilbyder rådgivning og løsninger indenfor risikostyring, strategi og HR. MMC tæller, udover Mercer, også forsikringsmæglervirksomheden Marsh; global leder indenfor genforsikring Guy Carpenter; og Oliver Wyman, som er førende indenfor strategi og risici. MMC har på verdensplan 65.000 medarbejdere og en årlig omsætning på over 14 mia. dollars For mere information om Mercer se www.mercer.com eller www.mercer.dk


Om Australian Centre for Financial Studies


Australian Centre for financial Studies (ACFS) er et forskningscenter inden for Monash Business School. Centeret blev oprettet i 2005 med støtte fra delstaten Victoria, og i 2016 blev det en del af Monash University. Centerets forskning er finansieret af en række samarbejdspartnere og er veldokumenteret, uafhængig og sigter mod at bygge bro mellem politik og industripraksis.


ACFSs mission er at understøtte den vigtige rolle, som finansielle ydelser spiller i økonomien ved hjælp af veldokumenteret research, indgående dialog og samarbejde på tværs af industrier, regeringer og akademiske kredse. For mere information, besøg www.australiancentre.com.au.


 


CONTACT INFORMATION