MMGPI Pressemeddelelse 2017 | Mercer Danmark

MMGPI Pressemeddelelse 2017

Danmark har fortsat verdens bedste pensionssystem

  • 23. oktober 2017
  • Danmark, København

Danmark har fortsat verdens bedste pensionssystem

  • Danmark fastholder førstepladsen i Mercers globale pensionsanalyse for sjette år i træk
  • De nordiske lande tager fire ud af de seks højeste placeringer
  • Kombinationen af en aldrende befolkning og utilstrækkelige pensionssystemer er en udfordring i flere lande

Danmark ligger for sjette år i træk forrest i kåringen af verdens bedste pensionssystem i Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI). Rapporten fremhæver danskernes generelt høje pensionsindbetaling i forhold til lønnen og et pensionssystem, der har eksisteret så længe, at pensionsformuens størrelse i forhold til BNP er den højeste målt i undersøgelsen.

Læs Danmark Highlights og download rapporten her.

Selvom det danske pensionssystem er verdens bedste, så påpeger rapporten, at selv det bedste kan blive bedre.

Rapporten indeholder fire konkrete anbefalinger til det danske pensionssystem:

  • Vi skal samlet set spare mere op
  • Vi bør øge fokus på, at sikre ægtefæller en mere ligelig fordeling af de opsparede pensionsmidler ved skilsmisse
  • Vi skal blive bedre til at gøre det attraktivt for de ældre at forblive på arbejdsmarkedet i takt med, at den forventede levetid øges
  • Vi skal styrke integration mellem de forskellige opsparingsformer i det danske pensionssystem og dermed reducere modregningsproblematikker

”Det danske pensionssystem er forsat solidt, men på nogle punkter går det den forkerte vej. Via arbejdsmarkedspensionerne har danskere sparet store beløb op gennem mange år. Samtidig er ansvaret for at finansiere vores alderdom flyttet fra staten til den enkelte borger. Det giver et mere robust pensionssystem. Desværre er pensionssystemet blevet mere uigennemskueligt de senere år, samtidig med at nogle grupper har opdaget, at det faktisk ikke kunne betale sig for dem at spare op til pension på grund af modregning i offentlige ydelser. Øget kompleksitet gør det sværere for opsparerne at gennemskue, hvordan de bedst sparer op til deres alderdom, og det har en negativ indflydelse på tilliden til systemet”, siger Mercers direktør i Danmark, Maria Hjorth.

”Incitamentet til at spare op skal være enkelt og forudsigeligt – det samme gælder vores pensionssystem. Hvordan vi sparer op til vores alderdom, er en af de vigtigste privatøkonomiske beslutninger vi aktivt skal tage stilling til”, fremhæver Maria Hjorth.

På fire ud af de højeste seks placeringer i undersøgelsen ligger et nordisk land

Det danske pensionssystem opnår fortsat en højere score (78.9) end vores nordiske naboer. Norge er for første gang med i undersøgelsen og har taget pladsen som 2. bedst i norden (74,7) med en 4. plads i den samlede undersøgelse. På 5. og 6. pladsen ligger henholdsvis Finland (72,3) og Sverige (72,0). Danmark har blandt andet opnået en højere score som følge af, at minimumpensionen og nettokompensationsgraden er højere end i de andre nordiske lande. Derudover er Danmarks pensionsformue i forhold til BNP den højeste målt i undersøgelsen.

Holland haler ind og Danmarks rating falder fra A til B+

Sammenlignet med sidste år falder Danmarks score fra 80,5 point til 78,9 point, hvilket betyder et fald i den overordnede rating fra A til B+. Danmark og Holland har tidligere, som de eneste lande i verden, fået karakteren A, men begge lande er faldet til B+. Det skyldes primært et nyt spørgsmål i undersøgelsen, der omhandler niveauet for økonomisk realvækst. Den lavere score skyldes derfor ikke ændringer i de to landes pensionssystemer, men alene en ændring i opbygningen af undersøgelsen.

Scoren på B + afspejler et robust pensionssystem med gode dækningsgrader, som er bæredygtigt og har en høj grad af integritet. Holland ligger igen i år på 2. pladsen med en samlet score på 78,8 point, hvilket betyder at Holland ånder Danmark i nakken med kun 0,1 point fra Danmarks føring. Danmark, Holland og Australien er de eneste lande i verden med scoren B+.

Aldrende befolkning er en udfordring i mange lande

Mange lande oplever udfordringer på pensionsområdet i form af flere ældre borgere, faldende fødselstal og mangel på solide pensionssystemer.

Forfatteren bag pensionsanalysen, Senior Partner hos Mercer, Dr. David Knox, understreger behovet for at lande adresserer bæredygtighed, når pensionsreformer skal overvejes.

”På verdensplan har den øgede forventede levetid og lave renteniveauer fået markant indflydelse på en lang række systemers evne til at levere tilstrækkelige pensionsydelser, både nu og i fremtiden. Det har alarmeret beslutningstagerne om den tiltagende vigtighed af at sikre opsparing til fremtidige generationer.

Japan, Østrig, Italien og Frankrig er eksempler på udviklede økonomier med pensionssystemer, der ikke repræsenterer en bæredygtig model, og som dermed ikke vil kunne understøtte nuværende og fremtidige generationer i deres alderdom. Dette skyldes en kombination af mangel på opsparing til fremtiden, lav deltagelse af de ældre arbejdsgrupper på arbejdsmarkedet og markante demografiske ændringer med en hastigt aldrende befolkning.

Hvis disse lande ikke gør noget, vil de nuværende systemer skabe et socialt pres, hvor pensionsydelserne ikke er fordelt jævnbyrdigt mellem generationerne”, udtaler Dr. Knox.

Men ifølge Dr. Knox, er det ikke ren dommedags-profeti: ”Hvert land kan handle nu for at bevæge sig i retningen af et bedre pensionssystem.”

”Det primære mål for indekset er at sammenligne landes pensionssystemer, så vi kan identificere, hvordan de bedste og mest solide pensionssystemer er sat sammen og dele den viden på tværs at landegrænser.

Baseret på vores undersøgelse står det klart, hvilke lande der har bæredygtige pensionssystemer med tilstrækkelige pensionsydelser og hvilke lande, der kan lære af disse. Danmark, Holland og Australien er tre lande, som andre lande med fordel kan finde inspiration hos i forhold til styrkelse af deres pensionssystemer.”

Hvordan ser fremtiden ud?

Nogle lande står foran en mere udfordrende vej til et bæredygtigt pensionssystem end andre, og alle starter fra forskellige udgangspunkter med deres egne unikke faktorer i spil. Ikke desto mindre kan hvert land handle og dermed bevæge sig i retning af et bedre system. Der findes ikke et perfekt pensionssystem, men principperne hos de bedste er klare og lande med udfordringer bør sikre, at de nødvendige ændringer kan gennemføres.

Melbourne Mercer Global Pension Index i detaljer

Mercers Pensionsindeks er en dybdegående evaluering af de globale pensionssystemer. Med tilføjelsen af Columbia, New Zealand og Norge måler indekset nu 30 landes pensionssystemer på mere end 40 indikatorer, der måler tilstrækkelighed, bæredygtighed og integritet. Denne tilgang gør det muligt at sammenligne pensionssystemer verden over på tværs af kulturer og kontekster.

”For beslutningstagere rundt om i verdenen, er MMGP et vigtigt referencepunkt for at lære fra de mest tilstrækkelige og bæredygtige systemer. Vi ved, det universelt perfekte system ikke findes, men der er mange generelle egenskaber, der kan deles for at opnå bedre resultater”, udtaler Dr. Knox.

To af de nye lande i indekset, Norge og New Zealand, opnåede begge overbevisende resultater med deres respektive scorer på 74,7 og 67,4 i år. Begge lande blev bemærket for deres solide strukturer, med mange positive egenskaber, dog med plads til forbedringer på visse områder. Columbia, med en samlet score på 61,7 blev ligeledes bemærket for positive egenskaber, dog med betydelige risici og mangler, der bør håndteres.

2 nye spørgsmål i indekset for 2017

For at styrke kvaliteten og relevansen af indekset, er to nye parametre blevet tilføjet, hvilket har resulteret i, at intet land har opnået topkarakteren A. Det første spørgsmål belyser den økonomiske realvækst, mens det andet spørgsmål fokuserer på frivillige pensioner.

Tilføjelsen af et nyt spørgsmål i bæredygtigheds-indekset medfører, at spørgsmålene om størrelsen på den samlede opsparing og bidragsniveauer har fået deres vægtning reduceret. Lande, der har set en markant forbedring i deres indeksering, er de lande, som har oplevet en høj økonomisk realvækst de seneste tre år og som forventes at forsætte væksten de næste tre år. Eksempler på disse er Kina, Indien, Indonesien, Irland og Malaysia. Modsat, lande med store pensionsopsparinger og høje obligatoriske bidrag, men med lavere økonomisk realvækst, har set et fald i deres bæredygtigheds-indeksværdi. Disse inkluderer Canada, Danmark og Holland.

Melbourne Mercer Global Pension Indeks – Generelle indeksresultater

Nedenfor er de generelle indeksværdier vist for hvert land sammen med indeksværdien for hver af de tre sub-indeks: Tilstrækkelighed, Bæredygtighed og Integritet. Hver indeksværdi repræsenterer en score mellem nul og 100.

-Ends-

 

Melbourne Mercer Global Pension Indeks

Melbourne Mercer Global Pension Indeks er udgivet af Australian Centre for Financial Studies (ACFS) i samarbejde med Mercer og delstaten Victoria, som står bag størstedelen af finansieringen. Der er også blevet ydet finansiel støtte af The Finnish Centre for Pensions.

Om Mercer

Mercer er global leder indenfor rådgivning om pension, investering og HR. Mercer Pensionsrådgivning har for 14. år i træk den højeste kundetilfredshed blandt danske pensionsmæglere iflg. Aalunds Firmapension Barometer. Mere information findes her https://www.mercer.dk/content/mercer/europe/dk/da/vores-viden/Mercer-bedst-paa-kundetilfredshed-14-aar.html

Mercer hjælper kunder verden over med at fremme sundhed og performance af deres vigtigste aktiv - medarbejderne. Mercer har 22.000 medarbejdere, har kontorer i 43 lande og er aktive i mere end 130 lande verden over. Som datterselskab i Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), er Mercer del af et globalt team af professionelle servicevirksomheder, der tilbyder rådgivning og løsninger indenfor risikostyring, strategi og HR. MMC tæller, udover Mercer, også forsikringsmæglervirksomheden Marsh; global leder indenfor genforsikring Guy Carpenter; og Oliver Wyman, som er førende indenfor strategi og risici. MMC har på verdensplan 60.000 medarbejdere og en årlig omsætning på over 13 mia. dollars For mere information om Mercer se www.mercer.com eller www.mercer.dk

Om Australian Centre for Financial Studies

Australian Centre for financial Studies (ACFS) er et forskningscenter inden for Monash Business School. Centeret blev oprettet i 2005 med støtte fra delstaten Victoria, og i 2016 blev det en del af Monash University. Centerets forskning er finansieret af en række samarbejdspartnere og er veldokumenteret, uafhængig og sigter mod at bygge bro mellem politik og industripraksis.

ACFSs mission er at understøtte den vigtige rolle, som finansielle ydelser spiller i økonomien ved hjælp af veldokumenteret research, indgående dialog og samarbejde på tværs af industrier, regeringer og akademiske kredse. For mere information, besøg www.australiancentre.com.au.

KONTAKTINFORMATIONEN