Pressemeddelelse

Den 24. november 2020

Danmark, København 

 

 

EFFEKTERNE AF COVID-19 PÅ SUNDHEDSFORSIKRINGER
VIL KUNNE MÆRKES MANGE ÅR FREM

 

De seneste år har vi oplevet prisstigninger på sundhedsforsikringer og -ydelserbåde globalt og i Danmark, som ligger langt over inflationen,
og i år kom der en ny faktor i spil – COVID-19

 

Ændringer i vores måde at indrette vores arbejdsliv på relateret til COVID-19, med bl.a. mere hjemmearbejde, kommer til at ramme både omkostninger og opbygningen af de sundhedsforsikringer vi får stillet til rådighed gennem vores arbejdsgivere viser en ny rapport fra Mercer Marsh Benefits (MMB).

 

●       Vi ser en stigning i anmeldelser for diagnose og behandling af sygdom og lidelser relateret til COVID-19.

●       Hjemmearbejde og fleksible arbejdsprocesser vil føre til ændringer i opbygningen af sundhedsforsikringer.

●        Der sker øget innovation på området for at understøtte fordelene ved hjemmearbejde og fleksible arbejdsprocesser.

 

Det er sjette gang, vi udgiver vores årlige rapport, MMB Health Trends: 2020 Insurer Survey (tidl. Medical Health Trends Around the World). Rapporten viser, at 68 % af verdens forsikringsselskaber forventer en stigning i anmeldelser relateret til COVID-19.

 

I samme moment peger forsikringsselskaberne på, at omkostningerne til behandling og medicin vil opleve markant større stigninger end den underliggende inflation i 2021. For 2019 oplyste forsikringsselskaberne en stigning i prisniveauet på 9,7 % (ca. 3 x inflation). I 2020, er forventningen, at stigningen vil ligge på 9,5 %, (ca. 3,5 x inflation). For 2021, forventer ca. 90 % af forsikringsselskaberne, at tendensen vil fortsætte eller øges.

 

I Danmark indikerer forsikringsselskaberne en prisstigning på 3,1 % i 2019 (sammenholdt med en inflation på 0,7 %). For 2020 forventes en stigning i omkostningerne til behandling og medicin på 3,0 % holdt op mod same forventede inflation (0,7 %).

 

“Det er virkelig godt nyt, at det ser ud til, at der vil komme en vaccine i 2021. Men vi må ikke undervurdere eftervirkningerne af COVID-19 på medarbejderes trivsel. På tværs af Danmark blev vi alle sendt hjem, enten på lønkompensation eller for at arbejde hjemmefra. Mange af os arbejder i stor udstrækning fortsat hjemmefra, hvor omgivelserne ikke nødvendigvis er optimeret til at være en arbejdsplads i længere tid af gangen. Vi har allerede set en stigning i sundhedsproblemer relateret til at arbejde hjemme, være mere isoleret og stillesiddende ved interimistiske borde/stole indretninger fx skader på bevægeapparatet og udfordringer i forhold til mental sundhed”, udtaler Dorothee Gnaedinger, CEO, Mercer Danmark.

 

Det bakkes op af observationer fra sundhedsservice selskabet, Nordic Netcare. ”De seneste måneder har vi kunnet konstatere en særlig udvikling i den viden, som vores kunder søger efter. Vi oplever nu, at vores app-indhold omkring ergonomi (”hvordan skal jeg indrette min arbejdsstation”) er blevet det mest læste indhold, hvor det tidligere, ikke engang, nåede ind i top 10. Vores data viser i øvrigt ret entydigt, at kunderne angiver hjemmearbejde som en overvejende årsag til deres nakke- og ryggener. Dette er en markant, men ikke uventet stigning, der er en direkte konsekvens af, at en så betragtelig del af arbejdsstyrken nu arbejder hjemmefra – i hjem, der ikke nødvendigvis er indrettet til formålet”, udtaler Teddy Jacobsen, partner hos Nordic Netcare.

 

”For at imødegå de nyopståede sundhedsmæssige udfordringer som følge af COVID-19, har virksomheder brug for at gentænke deres tilgang til, hvilke sundhedsforsikringer de tilbyder deres medarbejdere, hvordan de goder kommunikeres, og hvordan de kan tilgås af medarbejderne. Personalegoderne skal give reel værdi, og være lige så fleksible og mangfoldige som medarbejderne”, siger Dorothee Gnaedinger.

 

Globalt har COVID-19 krisen afdækket svagheder i de nuværende sundhedsforsikringer. Mange arbejdsgivere er på jagt efter udbydere, der kan tilbyde både forebyggende indsatser, støtte op om den mentale sundhed og være tilgængelig via digitale/online kanaler.

 

Hos Nordic Netcare har man siden marts 2020 også mærket denne udvikling. ”Vi har oplevet en eksplosiv stigning i efterspørgsel på vores digitale sundhedstilbud, bl.a. har vi på mindre end 6 måneder fået 15.000 aktive brugere på vores Nordic Netcare app og har booket utallige online konsultationer,” udtaler Teddy Jacobsen.

 

Forsikringsselskaberne arbejder også med at udvikle og tilbyde løsninger, der matcher de ændrede behov i form af en bredere portefølje af produkter og løsninger, og i Danmark er de toneangivende kommercielle pensionsselskaber langt fremme med udviklingen af forebyggende programmer og digitale løsninger.

 

”I de senere år har pensionsselskaberne kæmpet med stigende underskud på deres syge-ulykke regnskaber, der især belastes af udgifter til forsikring ved tab af erhvervsevne. Udviklingen af de forebyggende programmer blev kickstartet af dette finansielle pres ud fra det simple regnestykke, at hvis forebyggelse kan mindske antallet af sygemeldinger og langtidssyge, er det både godt for arbejdsgiverne og forsikringsselskaberne. Vi mangler dog fortsat at se effekterne af indsatsen, og i mellemtiden har de store underskud på syge-ulykke regnskaberne vakt Finanstilsynets opmærksomhed. Underskuddet er nemlig hidtil blevet finansieret gennem indtægter på for eksempel forvaltning af pensionsmidlerne, og Finanstilsynet arbejder for øjeblikket på at udforme nye regler på området for at minimere krydssubsidieringen, øge transparensen og konkurrencen på markedet. For at imødegå den fremtidige regulering ser vi allerede nu prisstigninger på forsikringerne, en udvikling som vi anbefaler arbejdsgiverne, at holde et vågent øje med,” udtaler Heine Højrup Olsen, chef for Mercer Marsh Benefits tekniske afdeling i Danmark.

 

”Den hidtidige praksis med krydssubsidiering har desuden gjort det vanskeligt for de traditionelle skadesforsikringsselskaber, for alvor at udvide produkterne, og de har derfor ikke haft samme fokus på fx at udvide forebyggelse af skader i sundhedsforsikringerne. Bliver de nye regler en realitet, og lykkes det at bremse krydssubsidieringen, forventer vi at se øget produktudvikling fra skadesforsikringsselskaberne og interesse fra andre specialiserede udbydere for at gå ind i markedet,” slutter Heine Højrup Olsen.

 

På verdensplan belyser MMB Health Trends: 2020 Insurer Survey desuden en stigning i antallet af forsikringsselskaber, der tilbyder virtuelle/online konsultationer eller ‘telemedicin’, hvor 59 % tilkendegiver, at det er en aktiv del af deres løsningsopbygning – en stigning fra 38 % i 2019. Desuden dækker 55 % nu forebyggende indsatser som fx skanninger, og yderligere 20 % indikerer, at de planlægger at lancere lignende løsninger inden for de kommende 24 måneder. Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer vil fremover fortsat spille en vigtig rolle i at dække det samlede behov for sundhedsløsninger.

 

Rapporten afdækker også huller i dækningen for mentale lidelser, hvor vi har set en betydelig stigning i efterspørgslen i forbindelse med COVID-19. For eksempel er det kun et ud af tre forsikringsselskaber på verdensplan, som tilbyder online psykiatri-/psykologkonsultationer, og hele 32 % af selskaberne tilbyder ikke dækning af mentale lidelser. Det til trods for at der på verdensplan er enighed blandt forsikringsselskaberne om, at arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer vurderes at være mere effektive i forhold til forebyggelse, diagnose og behandling af mentale lidelser end det offentlige sundhedssystem.

 

Rapporten belyser arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer i 59 lande verden over (ekskl. USA). Data er indsamlet fra primo juni til medio juli 2020. Dette års rapport indeholder også den årlige tabel over kvantitative tendenser i sektoren baseret på input fra op mod 240 forsikringsselskaber, og indeholder desuden en stillingtagen, der går ud over blot de finansielle aspekter i forbindelse med forsikringsdækninger.

 

For Danmark har følgende pensions- og forsikringsudbydere givet input til undersøgelsen bag rapporten: Danica Pension, Dansk Sundhedssikring, PFA og Topdanmark.

 

-------------  Slut / End  ------------

 

Om Mercer Marsh Benefits

Mercer Marsh Benefits tilbyder virksomheder et samlet kontaktpunkt i forhold til styring omkostninger, personalerisici og kompleksitet i personalegoder på tværs af lande. Netværket består af en kombination af Mercer og Marsh kontorer verden over samt særligt udvalgte agenturer. Vores eksperter besidder dyb viden om lokale forhold, og er tilstede i 135 lande, der dækker mere end 150 lande. Med vores lokalt forankrede kontorer tilbyder vi virksomheder en unik platform, hvor de kan opnå verdensomspændende sammenhæng og unikke lokale løsninger inden for personalegoder.

 

Om Nordic Netcare

Nordic Netcare er et sundhedsservice selskab, med en stærk digital forankring, der har eksisteret siden 2003, og årligt leverer service til 200.000 forsikrings- og privatkunder i Norden. Ud over en stærk digital platform, har vi Nordens største rådgivningscenter bemandet med fysioterapeuter og kiropraktorer, samt Nordens største kvalitetssikrede kliniknetværk med i alt 4.000 samarbejdsklinikker og 12.000 sundhedsprofessionelle.