Pressemeddelelse

Den 19. oktober 2020

Danmark, København 



Danmark forbedrer sin score i verdens mest omfattende analyse og sammenligning af pensionssystemer, og ligger sammen med Holland fortsat i toppen af Mercer CFA Institute Global Pension Index.

 

I år fokuserer analysen desuden på effekten af COVID-19 på vores pensionsopsparing

 

  • Mercer CFA Institute Global Pension Index analyserer og sammenligner nu pensionssystemerne i 39 lande verden over, og omfatter næsten to tredjedele af verdens befolkning.
  • Holland og Danmark ligger stadig alene i toppen på henholdsvis første og andenpladsen, som de eneste lande med en A-kategorisering og en score over 80.
  • Israel er ny i undersøgelsen og overtager tredjepladsen fra Australien
  • COVID-19 har medført lavere indbetalinger til pension verden over, lavere afkast og øget offentlig gæld, som vil påvirke den fremtidige pensionsformue

Dette års analyse (den 12 i rækken) har blandt andet set på hvordan de økonomiske følgevirkninger af COVID-19 påvirker det finansielle pres på pensioner, både nu og i fremtiden. Sammen med den generelle forøgelse af vores levealder og presset på offentlige instanser for at øge vores sundhed og velbefindende i vores senere alder har pandemien på globalt plan øget den generelle økonomiske usikkerhed omkring vores pension.

 

Dr David Knox, Senior Partner hos Mercer og hovedforfatter bag analysen udtaler: “Den økonomiske recession som følge af den globale sundhedskrise har medført en reduktion i indbetalingerne til pension, et fald i investeringsafkast og øget offentlig gældssætning i langt de fleste lande. Det vil utvivlsomt have en negativ indflydelse på fremtidens pensioner, hvor nogle vil skulle blive længere på arbejdsmarkedet eller acceptere et fald i levestandard, når de går på pension. Det er kritisk, at regeringer verden over forholder sig til styrkerne og svaghederne i deres pensionssystemer for at sikre langtidsholdbare løsninger for deres ældre befolkning.”

 

“Selv inden COVID-19 ramte, var der mange pensionssystemer verden over, som oplevede et øget pres i forhold til, at være i stand til at sikre pensionsydelserne,” siger Margaret Franklin, President and CEO at CFA Institute. “Gennem årene har vi lært meget om effektiviteten af verdens mange pensionssystemer, og selvom der ikke eksisterer en model, der vil virke for alle lande, giver det globale indeks et grundlag til at sammenligne og vurdere, hvad der er praktisk muligt i hvert marked. CFA instituttet er begejstrede for at være med til at støtte dette års Global Pension Index, og vi ser frem til at udbrede effekten yderligere gennem vores samarbejde.”

 

COVID-19s effekt på fremtiden for pensionssystemer.

Som bekendt begrænser effekten af COVID-19 sig ikke kun til sundhedsmæssige konsekvenser. De langsigtede økonomiske konsekvenser af pandemien er ikke komplet klarlagt, men de påvirker både brancher, renteniveauer, investeringsafkast og forbrugertilliden. Det betyder samtidig, at forudsætningerne for, at vi på sigt kan opretholde bæredygtige pensionsindkomster, har ændret sig.   

 

Mange regeringer verden over har optaget yderligere gæld til at finansiere nationale hjælpepakker. Den højere gældssætning vil for nogle lande reducere deres finansielle råderum og manøvremuligheder for i fremtiden at støtte op om vilkårene for den ældre del af deres befolkning enten gennem pensionsudbetalinger eller til at dække udgifter til pleje- og sundhedsvæsenet.

 

For at mindske konsekvenserne af COVID-19 satte regeringer verden over ind med en række tiltag for at holde hånden under deres befolkninger og pensionssystemer.

 

Professor Deep Kapur, Director of the Monash Centre for Financial Studies (MCFS), kommenterer at mange regeringer har benyttet sig af ekspansiv finanspolitik, samtidig med at centralbankerne har brugt deres pengepolitiske værktøjer for at stimulere økonomierne. ”Lave forventninger til fremtidige investeringsafkast, og en stigning i volatiliteten på de finansielle markeder, udfordrer den normale risikostyring i pensionsselskabernes investeringsafdelinger."   

 

“Desuden har nogle regeringer givet midlertidig adgang til allerede opsparede pensionsmidler eller reduceret de obligatoriske indbetalingssatser for at forbedre likviditeten i husholdningerne. De tiltag vil givet vis slå igennem på den fremtidige tilstrækkelighed, bæredygtighed og integritet af pensionssystemer verden over og vil påvirke udviklingen i det globale pensionsindeks i de kommende år,” tilføjer Kapur. 

 

Eksempelvis gav Australien personer, hvis indkomst faldt med mere end 20 % adgang til $ 20.000 AUD (ca. 90.000 DKK) af deres pensionsmidler, og Chile lod aktive bidragsydere frivilligt trække 10 % (op til 35.000 DKK) ud af deres individuelle pensionsopsparing.

 

“I den sammenhæng er det interessant, at de to førende pensionssystemer i verden, Holland og Danmark, ikke har åbnet for tidlig adgang til pensionsopsparingen selv om den samlede værdi af de opsparede midler i begge lande er højere end 150 % and landenes BNP,” siger Dr. Knox.

 

For at sparke gang i økonomien i Danmark har vi som bekendt til gengæld frigivet de feriepenge, der som følge af reformen af ferieloven var sat til side for at blive udbetalt ved pensionering. Det greb svarer lidt til de ovenfor nævnte tiltag, men griber ikke direkte ind i danskernes pensionsformue.

 

Danmark har et af verdens ældste bidragsbaserede pensionssystemer, og danskerne skylder en stor tak til arbejdsmarkedets parter og de faglige organisationer, der i sin tid fik indført arbejdsmarkedspensionerne, som i vid udstrækning danner grundlag for det danske pensionssystem. 

 

At det danske system tidligt gik over til bidragsbaserede pensionsordninger, hvor den enkelte bærer ansvaret for at spare op til sin egen pension, skaber en solid samfundsøkonomisk struktur for pensionssystemet. Danmark ligger i den absolutte top, hvad angår samlet pensionsformue i forhold til BNP, hvilket i høj grad skyldes etableringen af arbejdsmarkedspensionerne, og er med til at sikre at Danmark igen i år tager førstepladsen i underkategorien for Bæredygtighed i Mercer CFA Institute Global Pension Index 2020, " udtaler Dorothee Gnaedinger, CEO Mercer Danmark.

 

Hvad skal vi holde øje med i Danmark?

Selv et af verdens bedste pensionssystemer efterlader plads til forbedring, og der er områder, som kræver vores opmærksomhed. I de seneste år har Pensions- og livsforsikringsselskaberne i Danmark oplevet store underskud på deres syge og ulykkesforsikringer, og Finanstilsynet planlægger en justering af reglerne, så det ikke længere vil være muligt at foretage såkaldt krydssubsidiering mellem forretningsenheder eller produkter. Ønsket er, at pensionsselskabernes enheder fremadrettet i højere grad skal hvile i sig selv. Dvs. et selskab vil ikke kunne opbygge massive underskud på forsikringsdækningen, som betales ved at opkræve for høje investeringsomkostninger. Det hæmmer transparensen og konkurrencen på markedet, og i rapporten fra december 2019 om Konkurrencen på Pensionsområdet[1] var det netop en af Konkurrencerådets anbefalinger at gøre op med denne praksis.

 

I de kommende år bliver det således vigtigt at holde et vågent øje med omkostningsniveauet for at have en pensionsordning, da prisen for forsikringerne forventeligt vil stige, hvis den del af forretningen ’skal stå på egne ben’. Samtidig bør omkostningerne for kapitalforvaltningen dog falde, da de ikke længere skal dække hullet.

 

Et andet område, hvor vi kan forbedre det danske pensionssystem er i forhold til uligheden mellem kønnene. Forsikring & Pension offentliggjorde i foråret en rapport[2] som viser, hvor stor forskel der er på pensionsopsparingen for mænd og kvinder. Forskellen er mindst for de yngre generationer, men øges gradvist i takt med alderen blandt som følge af andet renters-rente effekten, men det er også et resultat af, at kvinder i 30’erne typisk vil stå uden for arbejdsmarkedet i en rum tid som følge af barsel. Det skaber ulighed. En ulighed, der forstærkes af, at pensioner som udgangspunkt er særeje. Det betyder, at medmindre der er indgået en ægtepagt på området, vil pensioner ikke deles lige i tilfælde af skilsmisse. Dette er et af de forbedringspunkter, der også fremgår af Global Pension Index.

 

Udsigt til øget ulighed

COVID-19 har også implikationer for uligheden i pensionsforsyningen fordelt på køn.

 

“Allerede inden COVID-19 ramte verdensøkonomien, så mange kvinder ind i en fremtid med mindre pensionsopsparede midler end mænd. Nu ser det ud til, at denne forskel bliver yderligere forstærket i mange lande, da brancher så som hotel- og restaurationsbranchen, hvor kvinder udgør over halvdelen af arbejdsstyrken, er særlig hårdt ramt af restriktioner som følge af COVID-19,” udtaler Dr. Knox.

 

Ser vi på sandsynligheden for at de nuværende systemer vil være i stand til at opretholde pensionsydelser i fremtiden, viser underkategorien for bæredygtighed, at der fortsat er udfordringer og svagheder i mange lande. Den gennemsnitlige score faldt med 1,2 i 2020, som følge af negativ økonomisk vækst i mange økonomier efter COVID-19.   

 

 

Et kig på tallene

Danmark og Holland ligger fortsat alene i toppen af indekset begge med karakteren A og en samlet score over 80. Begge lande er gået frem i indekset, hvor Holland (82,6) som følge af omfattende reformer af landets pensionssystem de senere år stadig ligger en smule foran Danmark (81,4). I bunden af indekset finder vi Thailand med en score på 40,8.

 

For de tre underkategorier ligger Danmark fortsat i top på Bæredygtighed (82,6). Holland fører på Tilstrækkelighed (81,5) og Finland tager æren for Integritet (93,5). Italien scorer lavest for Bæredygtighed (18,8), Mexico for Tilstrækkelighed (36,5) of Filipinerne for Integritet (34,8).

 

Om Mercer CFA Institute Global Pension Index

Tidligere kendt som Melbourne Mercer Global Pension Index, sammenligner Global Pension Index pensionssystemer verden over, ser på systemernes styrker og svagheder, og foreslår mulige forbedringstiltag for at øge tilstrækkeligheden og bæredygtigheden af verdens pensionssystemer.

 

Global Pension Index bliver til i samarbejde med CFA Institute, der er en global sammenslutning af professionelle investorer og Monash Centre for Financial Studies (MCFS), samt Mercer, der er en førende konsulentvirksomhed indenfor pension, investering og HR.

 

I år sammenligner Global Pension Index 39 pensionssystemer verden over, som samlet omfatter op mod to trediedele af verdens befolkning. I 2020 analysen indgår to nye lande – Belgien og Israel.

 

Global Pension Index anvender et vægtet gennemsnit af tre underkategorier inden for tilstrækkelighed, bæredygtighed og integritet, der samlet måler på mere end 50 indikatorer. 2020 Global Pension Index introducerer nye spørgsmål vedrørende offentlige udgifter til pensioner, ESG (environmental, social and governance), investering og støtte til plejere.

 

 

[1] Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, December 2019, Konkurrencen på Markedet for Pension: https://www.kfst.dk/analyser/kfst/publikationer/dansk/2019/20191213-konkurrencen-pa-markedet-for-pension/

[2] Forsikring og Pension, Juni 2020, Kvinder og mænds pensionsopsparing: https://www.forsikringogpension.dk/statistik/analyse-kvinder-og-maends-pensionsopsparing/

 

For mere information om the Mercer CFA Institute Global Pension Index, klik her.

 

 

Mercer CFA Institute Global Pension Index 2020

 System

Overall 2020 index value

Sub-index values

Adequacy

Sustainability

Integrity

 Argentina

42.5

54.5

27.6

44.4

 Australia

74.2

66.8

74.6

85.5

 Austria

52.1

64.4

22.1

74.6

 Belgium

63.4

74.6

32.4

88.9

 Brazil

54.5

72.6

22.3

70.7

 Canada

69.3

68.2

64.4

77.8

 Chile

67.0

56.5

70.0

79.6

 China (mainland)

47.3

57.4

36.2

46.7

 Colombia

58.5

62.5

45.5

70.5

 Denmark

81.4

79.8

82.6

82.4

 Finland

72.9

71.0

60.5

93.5

 France

60.0

78.7

40.9

57.0

 Germany

67.3

78.8

44.1

81.4

 Hong Kong SAR

61.1

54.5

50.0

87.1

 India

45.7

38.8

43.1

60.3

 Indonesia

51.4

45.7

45.6

68.7

 Ireland

65.0

74.7

45.6

76.5

 Israel

74.7

70.7

72.4

84.2

 Italy

51.9

66.7

18.8

74.4

 Japan

48.5

52.9

35.9

59.2

 Korea

50.5

48.0

53.4

50.3

 Malaysia

60.1

50.1

58.6

78.0

 Mexico

44.7

36.5

55.8

42.2

 Netherlands

82.6

81.5

79.3

88.9

 New Zealand

68.3

63.8

62.9

82.9

 Norway

71.2

73.4

55.1

90.3

 Peru

57.2

59.5

49.2

64.6

 Philippines

43.0

38.9

53.4

34.8

 Poland

54.7

59.9

40.7

65.9

 Saudi Arabia

57.5

59.6

51.6

62.4

 Singapore

71.2

74.1

59.9

82.5

 South Africa

53.2

43.0

46.7

78.3

 Spain

57.7

71.0

27.5

78.5

 Sweden

71.2

65.2

72.0

79.8

 Switzerland

67.0

59.5

64.2

83.1

 Thailand

40.8

36.8

40.8

47.3

 Turkey

42.7

44.2

24.9

65.3

 UK

64.9

59.2

58.0

83.7

 USA

60.3

58.9

62.1

59.9

Average

59.7

60.9

50.0

71.3

 

 

Om Mercer

Mercer er en global konsulentvirksomhed inden for rådgivning om pension, investering og HR.

Mercer arbejder for at skabe en lysere fremtid ved at udvikle rammerne for fremtidens arbejde, optimere pensionsforhold og investeringer samt fremme sundhed og velvære. Mercer har 25.000 medarbejdere, har kontorer i 44 lande, og er aktiv i mere end 130 lande verden over. Som datterselskab i Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), er Mercer del af et globalt team af professionelle servicevirksomheder, der hjælper kunder med at navigere i en verden præget af øget dynamik og kompleksitet gennem rådgivning og løsninger inden for risikostyring, strategi og HR. Marsh & McLennan har 76.000 medarbejdere og en årlig omsætning på over USD 17 mia., og består udover Mercer, også af  Marsh, Guy Carpenter; og Oliver Wyman. For mere information om Mercer se www.mercer.com eller www.mercer.dk

 

Om CFA Institute

CFA Institute er en global sammenslutning af professionelle investorer, der arbejder med standarder for for professionel ekspertise og legitimationsoplysninger. Organisationen er en forkæmper for etisk adfærd på investeringsmarkederne og er en respekteret kilde til viden i det globale finansielle samfund. CFA Institutes mål er at skabe et miljø, hvor investorernes interesser kommer først, markeder fungerer bedst, og økonomier vokser. Der er mere end 178.000 CFA-charterholdere verden over på 162 markeder. CFA Institute har ni kontorer over hele verden, og der er 159 lokale medlemsforeninger. For mere information, besøg www.cfainstitute.org  eller følg os på Twitter på @ CFAInstitute og på Facebook.com/CFAInstitute.

 

Om Monash Centre for Financial Studies (MCFS)

Monash Centre for Financial Studies er et forskningscenter inden for Monash Business School ved Monash Universitet. MCFS sigter på at bringe akademiske principper ind i praktiske undersøgelser og studier af den finansielle sektor. Gennem samarbejdsprogrammer faciliterer centeret desuden tovejs vidensdeling mellem den akademiske og den praktiske verden. MCFS’ er ved at opbygge sin portefølje af studier, men koncentrerer sig for indeværende om emner inden for kapitalforvaltning inkl. pensionsopsparing, bæredygtige investeringer og teknologisk disruption.