GLOBAL TALENT TRENDS 2019 - MERE 'DISRUPTION' I HORISONTEN

08. marts 2019

Danmark, København


Med udsigt til yderligere ’disruption’ over de kommende år har virksomheder øget fokus på at få gjort deres medarbejdere og organisation klar til fremtiden

 

Det viser Mercers Global Talent Trends undersøgelse for 2019, og den identificerer fire hovedtendenser, der kommer til at forme vores måde at arbejde på i fremtiden.

 


Mercers Global Talent Trends undersøgelse for 2019 viser, at næsten tre ud af fire (73 %) ledere forventer, at der vil ske betydelige ’disruptions’ i løbet af de næste tre år - i 2018 var det kun en ud af fire (26 %). For at komme bedst muligt gennem disse forandringer bør virksomheder fokusere på at opkvalificere de ansatte og reducere medarbejder-omsætningen. Men det er kun en ud af tre, der vurderer, at deres virksomhed er god til at begrænse medarbejderrisici og -omkostninger, hvorfor området fortjener at få mere opmærksomhed.


"I takt med at virksomheder skifter fra, at planlægge hvordan de får deres organisationer klar tiI fremtiden – til faktisk at arbejde med at implementere planerne, er det væsentligt at holde fokus på at få medarbejderne med på rejsen, så de ikke drukner i nye tiltag og processer", siger Ilya Bonic, President for Mercer’s Career business.


Når forandringer florerer søger medarbejdere mod stabilitet. Mercers undersøgelse viser, at jobsikkerhed er en ’top tre grund’ til, at de adspurgte søgte ansættelse i deres virksomhed. Og det er hovedårsagen til, at de bliver der. Jobsikkerhed er dog kommet under fornyet pres, og en ud af tre medarbejdere er bekymrede for, at kunstig intelligens og automatisering kommer til at erstatte deres job.


Undersøgelsen viser også, at medarbejdernes trivsel kan øges ved at skabe rammer, der fremmer medmenneskelig kontakt. De medarbejdere, der udtrykker størst trivsel, er dobbelt så tilbøjelige til at karakterisere deres job som ’kontaktfokuseret’ og deres arbejdsmiljø som ’samarbejdende’. ”De virksomheder, der er i stand til at skabe en følelse af tilknytning, opbygge en sammenhængende oplevelse af identitet, skabe aktive relationer til kolleger og give en personificeret medarbejderoplevelse, vil stå endnu stærkere i jagten på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden”, udtaler Kate Bravery, Career Global Solutions Leader hos Mercer.


Undersøgelsens fire hovedtendenser for 2019


  • At fokusere arbejdet mod fremtidig værdiskabelse
  • At skabe synergi mellem forbruger- og medarbejderbrand
  • At skabe mening og læring på jobbet
  • At drive forandringsledelse med medarbejderne i centrum

Fokus mod fremtidig værdiskabelse


Kunstig intelligens og automatisering fortsætter med at forandre konkurrencesituationen og 60 % af virksomhederne planlægger at øge automatiseringen over de næste 12 måneder. Samtidig tilkendegiver topledere, at de ser opkvalificering af medarbejdere som det område, der indeholder størst potentiale for at give positivt afkast på HR-investeringer.


Udfordringen består i at opbygge en integreret personale-strategi, som udnytter data & analyser til at tage velfunderede beslutninger om virksomhedens fremtidige størrelse og opbygning. Her er det kun en tredjedel af virksomhederne, der tilkendegiver, at de har god indsigt i konsekvenserne af deres strategi for opkvalificering, rekruttering, outsourcing eller automatisering. ”Nøglen er at tilpasse jobs og flytte medarbejdere over mod de områder, hvor de skaber mest værdi i fremtiden samt at opbygge mekanismer, der belønner tilegnelsen af nye fremtidsorienterede færdigheder", siger Kate Bravery.


Skab synergi i forbruger- og medarbejderbrand

Der er et øget sammenfald mellem en virksomheds forbrugerbrand og dens værditilbud til medarbejderne. Ansatte søger mod virksomheder, hvor de kan identificere sig med det overordnede brand, og undersøgelsen viser, at virksomheder, der lykkedes med at oversætte deres brandposition internt på alle jobniveauer, også oplever højere vækst (68 % højvækst-virksomheder mod 47 % af virksomheder med moderat vækst). Virksomheder med et samlet værditilbud til medarbejderne, med fokus på ligeløn og lige muligheder for forfremmelse oplever markant højere medarbejdertrivsel.


Skab mening og læring på jobbet

For at fastholde nøglemedarbejdere fordrer det, at de har en arbejdsdag med relevant og værdiskabende indhold. Medarbejdere i virksomheder, der giver mulighed for at tage hurtige beslutninger (81 % mod 26 %), og som har processer og værktøjer, der gør dem i stand til at være effektive (82 % mod 30 %), er tre gange mere tilbøjelige til at udtrykke høj trivsel.


Over halvdelen (56 %) af de adspurgte medarbejdere ønsker læring og enkle individualiserede udviklingsplaner, der kan gøre dem klar til fremtidige job. I den forbindelse spiller teknologi en afgørende rolle. Virksomheder med høj vækst er dobbelt så gode til også at give deres medarbejdere en fuld digital oplevelse end virksomheder med moderat vækst.


Medarbejdercentreret forandringsledelse

Forandringsledelse og organisationsudvikling har markant større chancer for succes såfremt de er forankret hos medarbejderne og nyder opbakning blandt de ansatte.


For at sikre den forankring og at medarbejderne trives og er produktive, er det afgørende, at HR er med i idegenereringsfasen i forbindelse med organisationsudvikling. Dette års undersøgelse viser, at 61 % af HR-lederne er involveret i planlægningen og lanceringen af større forandringsprojekter, og 54 % er involveret i implementeringen af planerne. Men kun to ud af fem HR-ledere deltog i idéfasen af forandringsinitiativer.


"Resultaterne af undersøgelsen illustrer behovet for, at forandringsindsatser fokuserer på personorienteret design og evnen til at forstå, hvordan mennesker oplever og tager mod forandring," siger Ilya Bonic.


Mercer’s Global Talent Trends tager afsæt i indsigter fra mere end 7.300 beslutningstagere, HR-ledere og medarbejdere fra ni nøgleindustrier og 16 geografiske områder verden over. Du kan HENTE RAPPORTEN HER.


 

Om Mercer

Mercer er global leder inden for rådgivning om pension, investering og HR. Mercer hjælper kunder verden over med at fremme sundhed og performance af deres vigtigste aktiv - medarbejderne. Mercer har 23.000 medarbejdere, har kontorer i 44 lande og er aktive i mere end 130 lande verden over. Som datterselskab i Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), er Mercer del af et globalt team af professionelle servicevirksomheder, der tilbyder rådgivning og løsninger inden for risikostyring, strategi og HR. MMC tæller, udover Mercer, også forsikringsmæglervirksomheden Marsh; global leder inden for genforsikring Guy Carpenter; og Oliver Wyman, som er førende inden for strategi og risici. MMC har på verdensplan 65.000 medarbejdere og en årlig omsætning på over 14 mia. dollars For mere information om Mercer se www.mercer.com eller www.mercer.dk


CONTACT INFORMATION