MERCER GLOBAL TALENT TRENDS STUDY 2018

25. april 2018

Denmark, Copenhagen


’AI’ påvirker måden vi arbejder på, arbejdsgivere har focus på medarbejdernes færdigheder og medarbejderne vil have job med mening

 


Mercer’s nye Global Talent Trends Study viser top fem tendenser på arbejdsmarkedet i 2018


Efter at have talt om disruption i flere år er mange erhvervsledere klar til handling. Ifølge Mercer’s 2018 Global Talent Trends Study – Unlocking Growth in the Human Age har 94 % af virksomhederne innovation som hovedtema for 2018, og 96 % planlægger ændringer i deres organisationsset-up. Samtidig søger arbejdstagere at få bedre kontrol over deres arbejdsliv, hvor mere end hver anden søger mere fleksibilitet i jobbet. Evnen til at omstille sig bliver i højere grad en succesparameter, og det er afgørende for virksomheder at få deres medarbejdere med på rejsen og udstikke en klar retning.


“I år har vi set at erhvervsledere fokuserer på at arbejde med udviklingen i forhold til måden vi arbejder på og de søger en kontinuerlig evolution i stedet for periodevis transformation for at opretholde deres konkurrencekraft”, siger Ilya Bonic, leder af Mercer’s Career business. ”De erkender, at vejen til succes er en kombination af digitalisering og menneskelige færdigheder.”


Erhvervsledere bør fokusere på det "menneskelige operativsystem" for at få succes med digitaliseringen af deres virksomhed. Mercer's studie har identificeret fem tendenser for 2018:


  • Kontinuerlig forandring
  • Job med mening
  • Permanent fleksibilitet
  • Talentplatform
  • Digital indefra og ud


Kontinuerlig forandring: Virksomhedernes forventninger til disruption har afgørende indflydelse på hvordan de forbereder sig på fremtidens arbejdsmarked. Dem som forventer størst disruption arbejder med at øge smidigheden i deres organisationsstruktur med fokus på et fladere mere netværksorienteret set-up (32 % danner mere holistiske teams sammenlignet med 22 % sidste år). For at kunne agere og reagere hurtigt, placeres et større ansvar hos den enkelte, og her er det afgørende, at medarbejderne har de rette kompetencer og den nødvendige viden. HR-ledere giver imidlertid udtryk for, at de i mindre grad føler sig klar til at opkvalificere eksisterende medarbejdere (55 % mener, at de godt kan) i forhold til at ansætte udefra (65 %). At være klar til at opkvalificere og omskole medarbejdere bliver afgørende for at opnå succes. Således forudser mere end halvdelen af de adspurgte erhvervsledere (53 %), at mindst en ud af fem roller i deres organisation ikke vil eksistere om fem år. Men det er kun 40 % af virksomhederne, der planlægger at øge adgangen til online træning, og endnu færre (26 %) arbejder aktivt med jobrotation.


Job med mening: Tre fjerdedele af de medarbejdere, der føler at deres job giver dem personlig og professionel tilfredsstillelse, giver udtryk for, at deres virksomhed har en stærk følelse af formål. For at opnå tilfredshed søger medarbejdere bevægelse, læring og mulighed for at eksperimentere. Får de det ikke et sted, vil de lede efter det et andet sted. Ud af de ansatte, der er tilfredse med deres nuværende job, er 39 % stadig på udkig efter nye udfordringer som følge af manglende karrieremuligheder. Udover at tilbyde formål skal virksomhederne også tilbyde deres ansatte gode forhold i forbindelse med finansiel tryghed og sundhed. Medarbejdere bruger i gennemsnit 10 arbejdstimer om ugen, på at bekymre sig om økonomiske forhold, men kun 26 % af virksomhederne har politikker der hjælper medarbejderne i forhold til finansiel tryghed. Fairness i lønstrukturen og mulighed for forfremmelse er også vigtige, men kun 53 % af arbejdstagerne siger, at deres virksomhed sikrer lige muligheder i løn- og forfremmelsesbeslutninger. "Virksomheder, der hjælper medarbejdere med at mindske deres bekymringer i forhold til finansiel sikkerhed og som investerer energi i deres karrieremuligheder, vil blive belønnet med en arbejdsstyrke, der har mere stolthed, lidenskab og formål," siger Ilya Bonic.


Permanent fleksibilitet: Mange ansatte giver udtryk for et ønske om øget kontrol over deres arbejdsliv, og virksomhederne er opmærksomme på medarbejdernes ønsker om mere fleksibilitet. 80 % af erhvervsledere ser fleksibilitet som en del af kernen i virksomhedens værditilbud (en stigning fra 49 % sidste år). Men det er kun 3 % der ser deres egen virksomhed som førende i forhold til at tilbyde fleksibilitet. Og 41 % af medarbejdere er bekymrede for, at det vil skade deres muligheder for forfremmelse, hvis de vælger et fleksibelt set-up. ”Manglen på fleksible arbejdsmuligheder rammer især kvinder og de ældre og fører til øget fravær, mindre energiniveau på jobbet og mere udbrændthed”, siger Ilya Bonic. ”I takt med at kompetencekløften bliver bredere, bliver det vigtigt for både virksomheder og samfundet som helhed, at vi er i stand til løbende at opkvalificere arbejdskraften, så vi sikrer en mangfoldig arbejdsstyrke i alle livsfaser.”   


Talentplatform: 89 % af erhvervslederne forventer en stigning i konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft og erkender, at de har brug for at udvide deres talent-økosystem og opdatere deres HR-modeller til den digitale tidsalder. To ud af fem virksomheder planlægger at "låne" mere arbejdskraft i 2018, og 78 % af medarbejderne vil overveje at arbejde på freelancebasis. "At gøre HR-økosystemerne bredere er en del af del af løsningen i jagten på kvalificeret arbejdskraft. Men virksomhederne har også brug for at kunne få arbejdskraften hurtigt ’op at køre’ for at indfri potentialet”, siger Kate Bravery, Global Practices Leader i Mercer's Career-forretningsområde. "At arbejde med en platformsmentalitet til arbejdskraften kræver et radikalt skifte i tankegang. Det handler om at medarbejdere kan tilgås af alle i stedet for at være ’ejet’ af en leder, afdeling, funktion eller endda organisation". Erhvervsledere er enige, og de giver udtryk for at den HR-investering, der vil have størst indflydelse på forretningsresultatet i år, er en forbedring i evnen til at bringe medarbejderne til job og job til medarbejderne.


Digital indefra og ud: Selv om vi ser en forbedring i forhold til sidste år, er det stadig kun 15 % af virksomhederne, der betragter sig som en digital organisation i dag. 65 % af medarbejderne siger, at moderne digitale værktøjer er vigtige for succes, men mindre end halvdelen (48 %), giver udtryk for, at de har de digitale værktøjer, der er nødvendige for at gøre deres arbejde, og kun 43 % har digitale interaktioner med HR. Erhvervsledere har tillid til HR's evne til at være en strategisk partner i at sætte den fremtidige kurs – 70 % af erhvervslederne giver udtryk for, at HR tilpasser ansættelsesstrategien i forhold til virksomhedens strategiske prioriteter. "I turbulente tider er der en tendens til at holde fast i tøjlerne. Men vi ved også instinktivt, at succes kommer til dem, som er i stand til at ride med på bølgen af forandring, og at det kræver en sund risikovillighed og en vilje til at nedbryde og genopbygge HR-modeller", siger Kate Bravery. "Når vi er digitale, arbejder fleksibelt og bliver op oplever at blive belønnet retfærdigt, kan vi låse op for fremtidens vækstpotentiale".


Mercer's studie omfatter input fra mere end 7.600 seniorledere, HR-ledere og medarbejdere fra 21 brancher og 44 lande verden over. Rapporten vurderer de nye kræfter, der driver fremtidens arbejdsmiljø, identificerer kritiske gab i forandringsprocessen og giver anbefalinger til at opnå vækst i 2018.


Du kan du få mere information eller anmode om hele ”2018 Global Talent Trends Study” her.


 


Om Mercer


Mercer er global leder indenfor rådgivning om pension, investering og HR. Mercer hjælper kunder verden over med at fremme sundhed og performance af deres vigtigste aktiv - medarbejderne. Mercer har 22.000 medarbejdere, har kontorer i 43 lande og er aktive i mere end 130 lande verden over. Som datterselskab i Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), er Mercer del af et globalt team af professionelle servicevirksomheder, der tilbyder rådgivning og løsninger indenfor risikostyring, strategi og HR. MMC tæller, udover Mercer, også forsikringsmæglervirksomheden Marsh; global leder indenfor genforsikring Guy Carpenter; og Oliver Wyman, som er førende indenfor strategi og risici. MMC har på verdensplan 65.000 medarbejdere og en årlig omsætning på over 14 mia. dollars For mere information om Mercer se www.mercer.com eller www.mercer.dk. Twitter @Mercer


CONTACT INFORMATION