Mercer Danmark | Mangfoldighed og inklusion

Mercer Danmark | Mangfoldighed og inklusion

Karriere

Mangfoldighed og inklusion

Vores kunders udfordringer og behov passer ikke altid i samme skabelon - og det kan vi meget godt lide. Hos Mercer er vi stolte af at kunne tilbyde vores kunder ydelser der leveres af en mangfoldig gruppe dedikerede kolleger, der tilbyder løsninger baseret på forskellige perspektiver - faglige såvel som personlige.

Mangfoldighed er en del af vores værdigrundlag og omdrejningspunktet for vores engagement i forhold til kolleger, kunder og samfundet vi arbejder i.

 

Hos Mercer betyder mangfoldighed:

Ansvarlighed
Mercer fremmer en inkluderende kultur, der giver medarbejderne lyst til og mulighed for at præstere på højeste niveau ved at trække på egen personlige karakteristika og baggrund. At give plads til diversiteten er ikke bare en forretningsnødvendighed - det er også bare det rette at gøre.

Mulighed
Mercer ønsker at sikre et miljø, hvor medarbejdere har lige muligheder for at bidrage til virksomheden og udviklingen af egen karriere.

Succes
Mangfoldighed beriger de løsninger vi tilbyder vores kunder og giver os balanceret perspektiv og en platform for succes.

Engagement
Mercer tilbyder innovative arbejdsgange der støtter vores kolleger og styrker vores konkurrencemæssigefordele.

 

Vores forpligtelser åbner muligheder for dig

Forpligtelser over for kunder
Vores kunder forventer innovative løsninger på til tider komplekse udfordringer, og det er gennem diversitet at vi er i stand til at levere enestående produkter, løsninger og rådgivning. Vi sætter stor pris på alsidige tilgange, ideer og perspektiver, og vores mange kollegers vidt forskellige baggrunde sikrer besvarelser på vores kunders spørgsmål.

Forpligtelser over for kolleger
Vi trækker på vores medarbejderes forskellige karakteristika og livserfaring for at skabe et miljø hvori kolleger kan trives og bidrage til fælles succes.

Fleksibilitet og vækstmuligheder
Som arbejdsgiver billiger vi valg. Vi sætter en ære i at være en fleksibel arbejdsplads med gode muligheder for medarbejderne. Vi tilbyder et komfortabelt arbejdsmiljø og alternative muligheder for at udføre arbejdet, der giver medarbejderne mulighed for at udvikle sig fagligt, nyde arbejdet, og have en god balance mellem arbejde og fritid.

Løbende læringsmuligheder for medarbejdere
Mercer tilbyder kolleger en bred vifte af resourcer og læringsmuligheder i forbindelse med mangfoldighed, såsom workshops og online-kurser, der fremmer oplysning og kompetencer på området.

Resourcegrupper

Mercers resourcegrupper - Business Resource Groups (BRGs) - består af kolleger der er tilknyttet en bestemt identitet, der modtager anerkendelse og support fra virksomheden. Disse grupper danner forum der giver adgang til netværk, vidensdeling og samarbejde på projekter, der er vigtige for virksomheden og kunder. BRG-aktiviteterne opfordrer til forståelse, inklusion og innovation på arbejdspladsen. Medlemmerne udvikler sig endvidere fagligt og ledelelsesmæssigt, hvilket Mercer som virksohed også kan nyde godt af.

Du kan læse mere om grupperne nedenfor. Alle grupper er åbne for alle Mercers medarbejdere.

  Women@Mercer
Women@Mercer sætter fokus på kvinders vækst, udvikling og succes med henblik på at øge deres motivation og dermed bidrag til Mercers globale forretningsstrategi.
 
  Racial & Ethnic Diversity (R&ED)
R&ED består af medlemmer der arbejder på at skabe et mere mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø for kolleger fra forskellige kulturer og etniske baggrunde og facilitere tiltrækning, udvikling og fastholdelse af disse individer.
 
 

Rising Professionals
Hovedformålet med denne gruppe er at samle, udvikle og løfte kolleger ved at danne et rum for ligesindede, ambitiøse, mangfoldige fagfolk, der samarbejder og interagerer med hinanden via projekter og netværk, der dækker behovene for succes, personlig og faglig vækst.

 
 

Mercer’s Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Allies (LGBTA)
Gruppen er dedikeret til realiseringen af værdierne som LGBT-medarbejdere tilføjer virksomheden og dennes strategiske målsætninger.

 
 

Accessibility and Inclusion at Mercer
Gruppen arbejder for at fremhæve inklusion af medarbejdere med handikap eller andre særlige behov ved at fremhæve hver medarbejders unikke evner, skabe opmærksomhed, værdsætte forskelle, fjerne barrierer og opfordre til færden på en arbejdsplads bygget på værdighed, tillid og respekt.

 
 

Mercer Cares
Vi opfordrer kolleger til at gøre en forskel i samfundet gennem frivilligt arbejde.

 

Eksterne partnerskaber

Vi samarbejder med følgende organisationer som led i vores udvikling indenfor mangfoldighed of inklusion.

  Catalyst
Catalyst er en nonprofit-medlemsorganisation der arbejder for at øge mulighederne for kvinder i erhvervslivet. Organisationen er pioner indenfor research, værktøjer, ydelser og events på området for at øge opmærksomhed omkring hvordan mangfoldighed bringer mange fordele med sig i nutidens erhvervsliv.
 
  Professional Women's Network (PWN)
PWN Global er et dynamisk og hurtigt voksende on- og offline netværk og ledelsesudviklingsplatform for kvinder i alle brancher i erhverslivet.
 
  Diversity Inc.
Missionen for DiversityInc er at skabe bevidsthed om fordelene ved mangfoldighed i erhverslivet.
 
 

Out & Equal
OUT & Equal Workplace Advocates er verdens største nonprofit organisation dedikeret til at skabe et sikkert og ligeværdigt miljø for LGBT. Organisationen er vokset markant med øget deltagelse i det årlige Workplace Summit, udvidelsen af regionale tilhængere i USA og initiativer i resten af verdenen.

 
  Human Rights Campaign (HRC)
The HRC er den største borgerrettighedsorganisation is USA specifikt med fokus på LGBT.