We hosted two language versions - describtions below. The recording is in English.

 

Pensionsmarkedet i Danmark
og 'unboxing' af Darwin

Den 9. marts klokken 10:00 til 11:00 

Udviklingen på pensionsmarkedet

Efter en lang optakt trådte den nye forordning om pensionsselskabernes adskillelse af forretningsområderne for kapitalforvaltning og syge og ulykkeforsikringsforretning (SUL) endelig i kraft i januar.


Vi vil se nærmere på, hvordan det påvirker markedet, og hvordan pensionsselskaberne arbejder med implementeringen. Hvilke erfaringer har vi gjort os indtil videre, og hvor er der stadig plads til forhandling? Hvilke andre tendenser ser vi i de næste 12-18 måneder.

'Unboxing' af Darwin
Vi vil også give dig et nærmere kig på Darwin, som vi netop har lanceret i Danmark. Darwin er verdens førende online platform for løn og personalegoder, hvor medarbejderne kan få fuldt overblik over deres samlede lønpakke og nemt kan styre deres valgfrie personalegoder selv, hvilket også reducerer involveringen af HR-administration.

Se hvordan Darwin kan skræddersyes til at passe til din virksomheds behov, hjælpe med at skabe overblik og give HR unik indsigt i medarbejdernes valg, og hvilke fordele der giver mest værdi for pengene. Darwin understøtter virksomhedens employer branding ved at synliggøre de forskellige elementer i medarbejdernes samlede kompensationspakke. 

Med venlig hilsen,
Mercer Marsh Benefits Danmark

The pensions market in Denmark
and unboxing Darwin

On 9th March at 13:00 to 14:00 hours

Pension market developments
After a long run-up the new regulation on separation of the pension providers’ books on Asset Management and Insurances (SUL) finally came into effect this January.


We will take a closer look at how it is affecting the market and how the pension providers are working on the implementation. Which experiences have we made so far, is there still room for negotiation, and we will take a look at which other trends do we see in the next 12-18 months.

Unboxing Darwin
We will also give you a closer look at Darwin. Our recently launched revolutionary benefits platform enabling both employees and administrators to get a complete overview of benefits on offer.

We will illustrate how Darwin supports your employer branding by empowering employees with an individual overview of their total compensation and giving them the ability to adjust their individual benefits minimizing the need for HR-administration to be involved. How Darwin can be tailored to fit your needs, help free up administration resources and give HR unique real time insight into the choices your employees make and which benefits give value for money.

Best regards,
Mercer Marsh Benefits Danmark