Make your selection of language - see description of the events below.

 

Pensioner under pres:
Prisstigninger og fallende finansielle markeder
- hvad kan du gøre?

Den 25. januar 2023 klokken 10:00 til 11:00 


Udviklingen på pensionsmarkedet
I januar 2022 trådte de nye regler for opdelingen af pensionsselskabernes investeringsaktiviteter og syge ulykke forsikringer (SUL) i kraft. Vi ser nærmere på de erfaringer, vi har fået efter det første år med de nye regler.

Prisstigninger
Som reaktion på reglerne har stort set alle selskaber varslet og gennemført prisstigninger på SUL området. Hvordan har det ramt vores kunder, og hvilke muligheder har I, for at arbejde med udviklingen? Hvordan påvirker det for eksempel valget mellem at genforhandle eller gå i udbud?

Afkast i en krisetid
Vi ser også på årets udvikling i forhold til afkast - der har været udfordret af udviklingen på de finansielle markeder i kølvandet på krigen i Ukraine, inflation- og rentestigninger, samt effekterne af COVID-19 på de globale forsyningskæder.

Krystalkuglen
Vi giver vores syn på udviklingen på markedet de kommende 6-12 måneder, med forbehold for den usikkerhed der præger den geopolitiske scene og udviklingen i vores lokalpolitiske landskab efter valget i efteråret 2022.

 

Få overblik med Darwin
Slutteligt ser vi på, hvordan I kan give medarbejderne et nemt tilgængeligt overblik over deres samlede individuelle lønpakke og synliggøre, hvilke personalegoder de har. En afgørende faktor for en bedre forståelse af jeres værditilbud til medarbejderne.

Pensions under pressure:
Price increases and falling financial markets
- what can you do?

On 25th January 2023 at 13:00 to 14:00 hours


Developments on the pensions market 
In January 2022 the new regulation on separation of the pension providers' books on Asset Management and Insurances came into effect. We share the lessons learned after the first year with the new regulation.

Price hike on insurances (SUL)
As a first response, almost all pension providers have announced price increases for their insurance products. How has this impacted you as clients? Which possibilities remain in the market for you to take advantage of? Has it tipped the balance in favor of going into a tender as opposed to a straight renegotiation with existing providers?

Financial markets in a time of crisis
We will also discuss the return on assets for 2022 (so far), which has been marked by the developments on the financial markets following the war in Ukraine, inflation and interest rate hikes, as well as the effects of COVID-19 on global supply chains.

A look in the crystal ball 
We will take a look ahead to the coming 6-12 months, and which trends we see in the marketplace, of course, taking into consideration the uncertainty of the geopolitical scene and of the local political developments after the Danish general election in the fall of 2022. 

Get the complete picture with Darwin
Finally we will take a look at how you can empower your employees to easily get a complete picture of their total rewards and all the benefits you provide for them - giving them a better understanding and appreciation of your Employee Value Proposition (EVP)  - made simple with Darwin.

Med venlig hilsen,
Mercer Marsh Benefits DanmarkSpeakers/ talere

Lars Koldby

Commercial Leader,

Mercer Denmark

Jannik Andersen

Head of Partners and Analytics,

Mercer Denmark

Christoffer Halken

Senior Investment Specialist

& BI Lead,

Mercer Denmark

Jesper Jakobsen

Sales Executive

& Pension Broker,

Mercer Denmark

 

 

Make your choice of language when you register.

Questions: